Cel care se gândeşte să-l nedreptăţească pe altul, pe sine se nedreptăţeşte

Cel care primeşte nedreptatea Îl primeşte în inima lui pe Hristos Cel nedreptăţit. În străfundul lor, nedreptăţile scot binefaceri. Nimeni nu poate să ne nedreptăţească când noi nu ne nedreptăţim.

Când oamenii încearcă să se nedreptăţească unul pe celălalt trebuie să se gândească ce vor răspunde înaintea lui Dumnezeu. Creştinii nu trebuie să caute orice fel de câştig, ci să-l dorească pe cel cinstit. Câştigul necinstit, nici nu este binecuvântat, nici nu se iartă. Cel care se gândeşte să-l nedreptăţească pe altul, pe sine se nedreptăţeşte.

Dacă era cazul să nedreptăţesc sau să fiu nedreptăţit, aş fi preferat să fiu nedreptăţit decât să nedreptăţesc. Depărtează-te de cel nedrept şi păcatul se va îndepărta de tine. Măcar să mă nedreptăţească toţi oamenii! Cu sinceritate vă grăiesc, bucuria duhovnicească cea mai dulce am simţit-o în nedreptate. Cel care primeşte nedreptatea, Îl primeşte în inima lui pe Hristos Cel nedreptăţit. În străfundul lor, nedreptăţile scot binefaceri. Nimeni nu poate să ne nedreptăţească când noi nu ne nedreptăţim. Când nu vieţuim duhovniceşte ne nedreptăţim pe noi înşine, şi atunci vieţuim duhovniceşte când ţinem poruncile.

(Cuviosul Paisie Aghioritul, Mica Filocalie, Editura Egumeniţa, 2009, p. 75)

 

De la același autor

Ultimele din categorie