Cine vrea să fie prietenul lumii se face vrăjmaşul lui Dumnezeu

Judecata este răpirea fără ruşine a dreptului lui Dumnezeu, în timp ce osândirea înseamnă pieirea sufletului celui care o rosteşte. Nu avem îndreptăţirea să judecăm pe nimeni, nici chiar stările de lucruri. 

Lumea ciudată de astăzi îşi găseşte odihna în cele de-a-ndoaselea, nu în cele sănătoase. Lumea a devenit ca un ogor cu grâu care începe să dea spice şi porcii intră în el şi-l strică. Şi acum apar amestecate grâne, noroi, şi ici colo, în câte-un colţ, se zăreşte şi câte-un spic rămas în picioare. Nu ştiţi că prietenia lumii păcătoase este duşmanul lui Dumnezeu? Cine vrea să fie prietenul lumii se face vrăjmaşul lui Dumnezeu.

Judecata este răpirea fără ruşine a dreptului lui Dumnezeu, în timp ce osândirea înseamnă pieirea sufletului celui care o rosteşte. Nu avem îndreptăţirea să judecăm pe nimeni, nici chiar stările de lucruri. Nici pe cei morţi nu trebuie să-i osândim, pentru că, din fericire, sufletele tuturor oamenilor sunt în mâinile lui Dumnezeu. Când omul le vede pe toate prin prisma gândurilor bune, este curăţit şi fericit de Dumnezeu. Prin cugetele cele de-a stânga, omul îi osândeşte şi îi nedreptăţeşte pe ceilalţi, împiedicând astfel harul dumnezeiesc să se apropie. Şi diavolul vine şi-l ia în primire. Dumnezeu ne va judeca nu doar după felul păcatelor noastre, ci şi în modul în care noi îi judecăm pe ceilalţi.

(Cuviosul Paisie Aghioritul, Mica Filocalie, Editura Egumeniţa, 2009, pp. 125-126)

De la același autor

Ultimele din categorie