Cum Îl vom vedea pe Dumnezeu?

Mulţi teologi vorbesc despre imposibilitatea noastră de a vedea pe Dumnezeu „precum este”.

Înţelegeţi voi, oare, principiul vieţii monahiceşti, când ţelul ştiinţei monahiceşti este a „vedea pe Dumnezeu precum este”? Mulţi teologi vorbesc despre imposibilitatea noastră de a vedea pe Dumnezeu „precum este”. Dar iarăşi repet înaintea voastră cuvântul pe care Domnul l-a zis: Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.

Citind pe teologii ale căror idei sunt pline de apofatism şi citind cuvintele: Fericiţi cei curaţi cu inima, eu gândesc să-mi curăţ inima de tot gândul neplăcut lui Dumnezeu, de toată mişcarea inimii cea potrivnică legii iubirii Tatălui. Iar când inima noastră se va afla slobodă de tot gândul rău – vedea-vom noi atunci pe Dumnezeu „precum nu este”, teologic vorbind, sau „precum este”? Pentru mine nu este nici o îndoială: „Precum este”. Altfel, reiese ceva absurd: „Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu precum nu este.”

(Arhimandritul Sofronie, Cuvântări duhovniceşti, volumul I, Editura Accent Print, p. 143)

De la același autor

Ultimele din categorie