Dacă cerul este unde-i Domnul Hristos, înseamnă că cerul este pretutindenea

La Înălţarea Mântuitorului au fost de faţă cei doisprezece ucenici şi Maica Domnului, dar nu ştim dacă a mai fost şi altcineva. Cei care erau de faţă atunci, L-au văzut pe Domnul Hristos, care i-a binecuvântat, că a fost luat de la vederea lor de către un nor şi aşa S-a înălţat la cer, pe un nor.

La Înălţarea Mântuitorului pe Muntele Măslinilor ştim că au fost de faţă ucenicii Mântuitorului, şi sfânta noastră Biserică ne spune că a fost de faţă şi Maica Domnului. În alcătuirile de la Înălţarea Mântuitorului de la sfânta slujbă este pomenită şi Maica Domnului că a fost de faţă când Domnul Hristos S-a înălţat la ceruri. În Faptele Sfinţilor Apostoli este prezentată o listă cu doisprezece apostoli ai Mântuitorului şi se spune că atunci când ucenicii se adunau era împreună cu ei şi Maica Domnului şi alţii, până la o sută douăzeci. Cu aceştia s-a început Biserica Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

La Înălţarea Mântuitorului au fost de faţă cei doisprezece ucenici şi Maica Domnului, dar nu ştim dacă a mai fost şi altcineva. Cei care erau de faţă atunci L-au văzut pe Domnul Hristos, Care i-a binecuvântat, că a fost luat de la vederea lor de către un nor, şi aşa S-a înălţat la cer, pe un nor. Nu se spune ce este cerul şi până unde a fost văzut Domnul Hristos, dar credinţa noastră este că Domnul Hristos S-a înălţat la cer. Noi ştim că este cer, dar nu ştim ce este, spune un părinte duhovnicesc, şi spunem că cerul este acolo unde este Hristos. Şi dacă cerul este unde-i Domnul Hristos, înseamnă că cerul este pretutindenea, este oriunde, deşi, când noi ne gândim la cer, ne gândim la ceva ce este undeva sus, undeva unde nu putem pătrunde cu privirea noastră, cu simţurile noastre, undeva unde nu putem pătrunde nici cu gândurile noastre. Noi ştim despre cer ceea ce ni se spune despre cer, ştim ceea ce ni s-a spus despre cer. „Dar nimeni nu s-a suit în cer, zice Domnul Hristos, decât numai Fiul Omului Care este în cer” (Ioan 3, 13). Domnul Hristos Care S-a pogorât din cer, Acela S-a şi suit în cer.

(Părintele Teofil Părăian, Lumini de gând, Editura Antim, 1997, pp. 303-304)

De la același autor

Ultimele din categorie