De ce Biserica noastră este numită sobornicească?

Biserică sobornicească înseamnă unirea tuturor cu totul. Fiecare membru și toți la un loc stau în unire cu Biserica întreagă și aceasta cu fiecare membru.

Prin cuvintele „Biserică sobornicească”, noi arătăm că Biserica noastră are menirea de a se răspândi în toată lumea, cuprinzând pe credincioșii din toate locurile, din toate timpurile și de la toate popoarele, ca o încununare a poruncii Mântuitorului, Care a zis: „Mergând, învățați toate neamurile...” (Matei 28, 19). Sfântul Apostol Pavel spune galatenilor și colosenilor că în Biserica lui Hristos nu se face deosebire de neam între credincioși: „Nu mai este elin și iudeu, tăiere împrejur și netăiere împrejur, barbar, scit, rob ori slobod, ci toate și întru toți Hristos”(Coloseni 3, 11). Biserică sobornicească înseamnă unirea tuturor cu totul. Fiecare membru și toți la un loc stau în unire cu Biserica întreagă și aceasta cu fiecare membru.

(Arhimandritul Cleopa IlieCălăuză în Credința Ortodoxă, Editura Episcopiei Romanului, 2000, p. 112)

De la același autor

Ultimele din categorie