Harul lui Dumnezeu lărgește inimile noastre

Tot cel ce purcede pe Calea Domnului primeşte, prin puterea Crucii şi a învierii Sale, harul lărgirii inimii care îl face să devină universal. De aceea Sfântul Pavel îi îndeamnă pe corinteni: „Fraţilor, lărgiţi şi voi inimile voastre”(II Corinteni 6, 13).

Zaheu, urmând Calea Domnului, L-a aflat pe Domnul ca însoţitor, ca oaspete în casa Sa, şi inima lui s-a lărgit, cuprinzându-i pe toţi oamenii. Astfel şi noi, când ne îndreptăm pe Calea Domnului şi învăţăm să ne „pogorâm”, devenim părtaşi harului Său; acest har lărgeşte inima şi atunci ne aflăm adevărata noastră menire: noi toţi suntem meniţi să fim după chipul Noului Adam – Hristos – şi să purtăm în inima noastră întreaga omenire.

Aşadar, tot cel ce purcede pe Calea Domnului primeşte, prin puterea Crucii şi a învierii Sale, harul lărgirii inimii care îl face să devină universal. De aceea Sfântul Pavel îi îndeamnă pe corinteni: „Fraţilor, lărgiţi şi voi inimile voastre” (II Corinteni 6,13).

(Arhimandritul Zaharia (Zaharou)Lărgiţi şi voi inimile voastre!, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2009, p. 254)

De la același autor

Ultimele din categorie