Hristos - dragostea nemărginită

El a spus că este iubire, ne-a explicat că atât a îndrăgit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe Fiul Său cel Unul născut pentru mântuirea omului. Ne-a descoperit taine. Ne-a descoperit multe.

El, Domnul nostru, este nemărginit în dragostea Lui negrăită. Ar trebui să ne apropiem de El sincer şi să fim neîncetat cu El, căci El este totdeauna cu noi. El pune în mişcare viaţa noastră şi vrea ca noi să Îl înţelegem şi să-l pricepem. Întreaga Sa viaţă pământească a fost naturală, astfel încât omul să o poată înţelege.

El a spus că este iubire, ne-a explicat că atât a îndrăgit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe Fiul Său cel Unul născut pentru mântuirea omului. Ne-a descoperit taine. Ne-a descoperit multe. Ne-a ridicat mai presus de toată făptura. Firea omenească ridicată mai presus de toate făpturile în taina Sfintei şi de viaţă dătătoarei Treimi.

(Starețul Tadei de la Mănăstirea Vitovnița, Pace și bucurie în Duhul Sfânt, Editura Predania, București, 2010, p. 14)

De la același autor

Ultimele din categorie