Împlineşte porunca iubirii din toată inima!

Iubirea lui Dumnezeu e poruncă, dată de împlinit „din toată inima”, din „tot sufletul”, „din tot cugetul” şi „din toată puterea”.

Cea mai generală poruncă a lui Dumnezeu este porunca iubirii. Împotriva ei e atâta încălcare a răutăţii, întrecere, molimă, război în tot momentul, aprins de cel rău în sufletul omenesc întunecat, care merge prin viaţa de toate zilele cu ochii minţii legaţi, acoperiţi, orbiţi chiar, de tina vieţii de-acum, în trup.

Iubirea lui Dumnezeu e poruncă, dată de împlinit „din toată inima”, din „tot sufletul”, „din tot cugetul” şi „din toată puterea”. O poruncă repartizată şi pe facultăţile sufletului, dar dată şi totalitar sau colectiv sufletului ca întreg.

E dată şi conştiinţei şi cunoştinţei; şi sentimentului sau entuziasmului, şi voinţei sau chiar iuţimii. Iubirea vrea ca ceea ce iubeşte ea să dăinuiască veşnic; nu poate concepe ca obiectul ei să moară.

(Ieromonah Arsenie Boca, Vreau să schimb lacrimile voastre în bucurie, Editura Agaton, Făgăraş, 2014, p. 113)

De la același autor

Ultimele din categorie