Lumea întreagă e o piaţă de licitaţie în care diavolul umblă mereu pentru a prinde suflete

La cea de a treia ispitire a Mântuitorului, arătându-I împărăţiile lumii şi mărirea lor, I-a zis: „Acestea toate Ţi le voi da Ţie, dacă vei cădea înaintea mea şi Te vei închina mie” (Matei 4, 8-9). Din întreaga lume, văzută şi nevăzută, diavolului nu-i trebuie nimic altceva decât sufletul omului şi de i-ar fi în putere ar da lumea întreagă pentru un suflet. 

Pentru câştigarea unui suflet se duce o mare luptă. Cerul voieşte să-l câştige, căci pentru el a fost creat. Dar şi iadul duce o mare luptă ca să-l răpească. Sunt oameni preocupaţi de mântuirea sufletului, dar cei mai mulţi se îngrijesc numai de trup, fiind legaţi de cele pământeşti, ca şi cum ar trăi cu ele veşnic.

Lumea întreagă e o piaţă de licitaţie în care diavolul umblă mereu pentru a prinde suflete. La cea de a treia ispitire a Mântuitorului, arătându-I împărăţiile lumii şi mărirea lor, I-a zis: „Acestea toate Ţi le voi da Ţie, dacă vei cădea înaintea mea şi Te vei închina mie” (Matei 4, 8-9). Din întreaga lume, văzută şi nevăzută, diavolului nu-i trebuie nimic altceva decât sufletul omului şi de i-ar fi în putere ar da lumea întreagă pentru un suflet. Dureros este că mulţi oameni se lasă înşelaţi cu preţuri foarte mici, începând cu Eva, care a vândut Paradisul pentru un măr, Isav a renunţat la binecuvântarea părintească pentru un blid de linte, fiii lui Iacov îl vând pe fratele lor Iosif din zavistie, iar poporul evreu tot din pizmă şi răutate îi ucide pe toţi proorocii trimişi de Dumnezeu, culminând cu uciderea, în modul cel mai dureros şi ruşinos, a Lui poporul evreu Iisus Hristos.

În schimb, sfinţii apostoli şi creştinii din primele veacuri, şi chiar din zilele noastre din unele ţări în curs de încreştinare, alegeau chinurile cele mai groaznice şi chiar moartea, defăimând averile şi demnităţile promise în schimbul lepădării de Hristos. În viaţa fără Hristos ei vedeau moartea sufletului, iar în moartea pentru Hristos, promisiunea vieţii veşnice.

Să luăm aminte cum vieţuim şi cum purtăm grijă de mântuirea sufletelor noastre! Dacă n-am ştiut preţul sufletului până acum, cel puţin azi să punem început de adevărată îndreptare pe calea mântuirii, cale arătată nouă de Sfânta Biserică.

Sfântul Apostol Petru ne învaţă: „Fiţi treji, privegheaţi pentru că potrivnicul vostru, diavolul, umblă răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită” (I Petru 5, 8). Să stăm tari împotriva ispitelor păcatului – şi cu ajutorul Bunului Dumnezeu, vom învinge!

(Arhim. Serafim Man, Crâmpeie de propovăduire din amvonul Rohiei, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, 1996, pp. 22-23)

De la același autor

Ultimele din categorie