Milostenia în care dăm din noi înșine

De va veni la tine vreun sărac și-ți va cere haina, pe care i-o dai lui?

Un frate a văzut pe avva Nistero purtând două colivii și l-a întrebat pe el, zicând: „De va veni vreun sărac și-ți va cere haina, pe care o dai lui?” Și răspunzând a zis: „Pe cea mai bună”.

Și i-a zis fratele: „Dar dacă și altul îți va cere, ce îi dai lui?” Și i-a zis bătrânul: „Jumătatea celeilalte”. Și a zis fratele: „Dar dacă și altul îți va cere ce îi vei da lui?” Iar el a zis: „Tai și pe cealaltă și-i dau lui pe jumătate și cu cealaltă mă incing”.

Și iarăși a zis: „Dar dacă și pe aceasta o va cere cineva, ce faci?” Bătrânul a răspuns: „Îi dau lui și pe cealaltă și mergând șed la un loc, până când Dumnezeu va trimite și mă va acoperi, căci nu cer de la altcineva.”

(Patericul, ediția a patra, revizuită, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2004, pp. 168-169)

Ultimele din categorie