Nici un păcat nu este mic

Păcatul reprezintă un atac asupra relaţiei pe care o avem cu Dumnezeu... păcatul ne desparte pe noi de Dumnezeu.

Nu este nici un păcat care să fie mic. Toate păcatele trebuie ţinute sub control. Sfântul Teofan spune: „Indiferent dacă un păcat pare mai mic sau neînsemnat trebuie să-i acordăm atenţie ca şi cum ar fi cel mai puternic şi mai mare păcat”.

Cum reuşim să le îndepărtăm de la noi ?

Sfântul Teofan ne spune că acesta e momentul potrivit pentru a ne folosi de furie. Să ne înfuriem pe păcatele noastre. El spune: „Cum poţi îndepărta păcatul de la tine? Doar mâniindu-te pe păcatul săvârşit şi mustrându-te pe tine însuţi cât mai rapid”.

Un păcat nu poate fi susţinut suportul tău lăuntric, interior. Aşa că, atunci când te răzvrăteşti asupra păcatului într-un mod „violent”, păcatul este distrus şi puterea lui dispare. Cea mai neînsemnată atracţie faţă de păcat îl poate menţine.

Psalmistul David spune în psalmii săi: „Mâniaţi-vă, dar nu greşiţi”. (Psalmul 4, 5). Cu alte cuvinte mâniaţi-vă pe păcat şi nu veţi păcătui. De îndată ce aţi descoperit cel mai mic păcat, îl atacaţi cu putere. Păcatul reprezintă un atac asupra relaţiei pe care o avem cu Dumnezeu. Păcatul ne desparte pe noi de Dumnezeu. Foloseşte-ţi mânia într-un mod constructiv pentru a te apropia mai mult de Dumnezeu.

Ultimele din categorie