Puterea Crucii

Când spunem: „Cruce a lui Hristos, mântuieşte-ne cu puterea ta”, chemăm puterea Jert­fei de pe Cruce a Domnului.

- Părinte, care este pecetea Mielului?

- Cine este Mielul?

- Hristos.

- Care este pecetea Lui? Atunci când se botează creştinul, preotul îl pecetluieşte în chipul Crucii, pe frunte, spunând: Pecetea darului Sfântului Duh. De aceea, de fiecare dată când creştinul îşi face Cruce, se închină Patimii celei mântuitoare a Domnului şi cere puterea Sfintei Cruci, care este puterea morţii pe Cru­cea lui Hristos. Când spunem: „Cruce a lui Hristos, mântuieşte-ne cu puterea ta”, chemăm puterea Jert­fei de pe Crucea Domnului. De aceea, Crucea are mare putere! Dacă, de pildă, plouă şi trăzneşte, se poate ca o cruce mare de fier de pe o clopotniţă să fie lovită de trăznet. Iar dacă acolo, jos, se află un creştin care are o cruciuliţă atât de mică şi spune: „Cruce a lui Hristos, mântuieşte-mă cu puterea ta!” - nu-l loveşte trăznetul. Acolo lucrează legile naturale şi cade trăznetul pe cruce şi o dă jos. Aici însă, îl păzeşte pe credincios o cruciuliță atât de mică, pentru că a fost chemată în ajutor puterea Crucii.

(Cuviosul Paisie Aghioritul, Cuvinte duhovnicești, vol.2: Trezvie duhovnicească, traducere de Ieroschimonah Ștefan Nuțescu, Ed. a 2-a, Editura Evanghelismos, București, 2011, p. 295)

De la același autor

Ultimele din categorie