Cuvinte simple din Sfântul Munte (16) – Rugăciunea, unirea cu Hristos

Cuvinte duhovnicești

Cuvinte simple din Sfântul Munte (16) – Rugăciunea, unirea cu Hristos

    • Cuvinte simple din Sfântul Munte (16) – Rugăciunea, unirea cu Hristos
      Cuvinte simple din Sfântul Munte (16) – Rugăciunea, unirea cu Hristos

      Cuvinte simple din Sfântul Munte (16) – Rugăciunea, unirea cu Hristos

Rugăciunea este con-vorbire, nu este monolog. Nu vorbeşte nimeni de unul singur; omul se adresează lui Hristos şi Acela răspunde.

Rugăciunea este cea mai grea dintre toate luptele duhovniceşti, iar aceasta o constată fiecare din experienţa proprie. Cea mai grea lucrare. Să o spunem şi mai simplu: Dintre cele mai importante lecţii şi exerciţii duhovniceşti, rugăciunea deţine întâietatea.

Şi aceasta cu dreptate, căci dacă cineva va cerceta cu atenţie toate virtuţile lucrării cu adevărat de Dumnezeu inspirate a Sfântului Ioan Scărarul şi Sinaitul, constată - iar aceasta este mărturia comună a Părinţilor – că toate virtuţile Duhului Sfânt, şi cele mici şi cele mari, împreună lucrează şi împreună sfârşesc într-o singură virtute, care ea în sine, singură, îl uneşte pe om cu Hristos. Toate virtuţile ajută la unirea omului cu Hristos. Însă, rugăciunea însăşi îl poate uni pe om cu Hristos. Dacă nu reuşim această unire, toate celelalte virtuţi ajută, dar nu sfârşesc prin a ne uni cu Hristos, ţinta aceasta finală pe Care o doreşte omul, laic, cleric sau monah: convorbirea cu Hristos. Iar această convorbire tainică este de ambele părţi; şi Hristos ne vorbeşte şi noi îi vorbim. Rugăciunea este con-vorbire, nu este monolog. Nu vorbeşte nimeni de unul singur; omul se adresează lui Hristos şi Acela răspunde. Şi invers; ne vorbeşte Hristos şi noi răspundem.

(Efrem ieromonahul, stareţul Schitului Vatopedin Sfântul Apostol Andrei, Cuvinte simple din Sfântul Munte, Traducere din limba greacă Pr. dr. Constantin Petrache, Editura Egumeniţa, Galaţi, 2012, pp. 71-72)

Cuvinte simple din Sfântul Munte (1) - Pocăința

Cuvinte simple din Sfântul Munte (2) – Dumnezeiasca Liturghie şi Pocăinţa în Iad

Cuvinte simple din Sfântul Munte (3) – Refuzul pocăinţei chiar şi în iad

Cuvinte simple din Sfântul Munte (4) – Frângerea inimii şi pocăinţa puţin înainte de moarte

Cuvinte simple din Sfântul Munte (5) – Cu rugăciunea lui Iisus batem la poarta milei dumnezeieşti

Cuvinte simple din Sfântul Munte (6) – Prin pocăinţă redobândim darurile

Cuvinte simple din Sfântul Munte (7) – Lacrimile pocăinţei şi Harul Divin

Cuvinte simple din Sfântul Munte (8) – Întruparea Domnului, suprema Smerire

Cuvinte simple din Sfântul Munte (9) – Curăţenia trupului înseamnă smerenie

Cuvinte simple din Sfântul Munte (10) – Smerenia, starea paradisiacă. Mândria, iadul pe pământ

Cuvinte simple din Sfântul Munte (11) – Părinţi în tăcere

Cuvinte simple din Sfântul Munte (12) – Ascultarea cea... încăpăţânată

Cuvinte simple din Sfântul Munte (13) – Ascultare sinceră şi voie ascunsă

Cuvinte simple din Sfântul Munte (14) – Ascultarea în cuget

Cuvinte simple din Sfântul Munte (15) – Relaţia Duhovnic – ucenic