Părintele Efrem de la Serai – profil biografic

Documentar

Părintele Efrem de la Serai – profil biografic

    • Părintele Efrem de la Serai – profil biografic
      Părintele Efrem de la Serai – profil biografic

      Părintele Efrem de la Serai – profil biografic

A avut încă din copilărie dragoste pentru Dumnezeu, pentru Biserică și pentru monahism. A studiat în Tesalonic și din adolescență s-a legat duhovnicește de persoana părintelui Efrem Filotheitul – ucenic al Cuviosului Iosif Isihastul.

Părintele Efrem de la Serai s-a născut în aprilie 1956, în localitatea Ferres din regiunea Evros, în nordul Greciei. Numit în lume Gheorghios Ghilinis, a avut încă din copilărie dragoste pentru Dumnezeu, pentru Biserică și pentru monahism.

A studiat în Tesalonic și din adolescență s-a legat duhovnicește de persoana părintelui Efrem Filotheitul – ucenic al Cuviosului Iosif Isihastul.

La 21 de ani, după trecerea la Domnul a părintelui său după trup, Gheorghios Ghilinis a plecat în Sfântul Munte, la Mănăstirea Filotheu, luând binecuvântarea de a se închinovia aici. A fost tuns în monahism un an mai târziu, în 1978.

În martie 1980 a fost hirotonit diacon. În 1983 a primit schima mare, iar mai apoi a fost hirotonit ieromonah. După plecarea părintelui său duhovnicesc, Efrem Filoteitul, în America, tânărul ieroschimonah Efrem a primit ascultarea de a-și asuma îndrumarea obștii. Astfel, a devenit stareț al Mănăstirea Filotheu din 1992 până în ianuarie 2001, când s-a retras în pustiu.

În același an, însă, la rugămintea adresată de Mănăstirea Vatoped, a preluat conducerea administrativă și spirituală a Schitului Sfântul Andrei din Kareia - Serai.

Citește despre: