De ce și pentru ce trebuie să mergem la biserică?

Cuvinte duhovnicești

De ce și pentru ce trebuie să mergem la biserică?

    • De ce și pentru ce trebuie să mergem la biserică?
      Foto: Pr. Silviu Cluci

      Foto: Pr. Silviu Cluci

Omul credincios, care merge la preot să-i facă o rugăciune sau participă în biserică la slujbă, încercând să se concentreze, să se roage și să înțeleagă sensul cuvintelor rostite de preot, primește ajutorul lui Dumnezeu. Toate cuvintele divine ce se rostesc în biserică sunt binefăcătoare duhovnicește și posedă energii harice pentru viața viitoare.

La Sfânta Liturghie participă Însuși Mântuitorul Iisus Hristos cu sfinții din ceruri, deci cu cei care formeză Biserica Triumfătoare.

Noi, cei din Biserica Luptătoare de pe pământ, avem acum prilejul să ne împărtășim de sfințenia lor, dacă participăm la Sfânta Liturghie și ne rugăm împreună cu ei, intrăm astfel în posesia energiilor lor.

În biserică, de asemenea, se săvârșesc pe lângă Sfânta Liturghie și celelalte Sfinte Taine, care sunt de neînlocuit pentru dobândirea Împărăției lui Dumnezeu. Cu privire la valoarea Sfintelor Taine, părintele Rafail Noica spunea un mare adevăr: „Sfintele Taine sunt energii ale vieții viitoare”. Omul, după ce încetează din viață nu se sfârșește definitiv, ci își continuă viața mai departe; aici, pe pământ, a stat ca într-o „a doua gestație”, dacă și-a acumulat cât mai multe energii pe care le va avea dincolo. Aceste energii divine, care nu se vor sfârși niciodată, se pot dobândi numai în Biserică, prin Tainele ei.

Omul credincios, care merge la preot să-i facă o rugăciune sau participă în biserică la slujbă, încercând să se concentreze, să se roage și să înțeleagă sensul cuvintelor rostite de preot, primește ajutorul lui Dumnezeu. Toate cuvintele divine ce se rostesc în biserică sunt binefăcătoare duhovnicește și posedă energii harice pentru viața viitoare.

Iată numai câteva argumente, numai câteva răspunsuri la întrebările: „De ce și pentru ce trebuie să mergem la biserică?”. Ce bogății deține biserica și noi oamenii nu le luăm în seamă, le ignorăm sau, mai dureros, alții chiar le falsifică spre a lor pierzare!

Toate minunile pornesc de la sfințenie, de la lucrarea vie a lui Dumnezeu în Biserică prin energiile Sale necreate.

(Protosinghelul Ioachim Pârvulescu, starețul Mănăstirii LainiciCele trei mari mistere vizibile și incontestabile din Biserica Ortodoxă, Editura Amacona, 1997, pp. 66-67)

Citește despre: