„Dumnezeu este Domnul” – imnul Întrupării lui Hristos

Taine, ierurgii, slujbele Bisericii

„Dumnezeu este Domnul” – imnul Întrupării lui Hristos

    • călugări în strană
      „Dumnezeu este Domnul” – imnul Întrupării lui Hristos / Foto: Pr. Silviu Cluci

      „Dumnezeu este Domnul” – imnul Întrupării lui Hristos / Foto: Pr. Silviu Cluci

Imnul „Dumnezeu este Domnul” semnifică mult așteptata trâmbițare a vestirii venirii Domnului nostru Iisus Hristos pe pământ, luând chip de om, din Fecioara Maria.

Acesta mai este numit şi „imnul Întrupării”. Odată ce momentul Naşterii a sosit, Domnul „S-a arătat nouă” şi a adus strălucire lumii întregi.

Precum subliniază Simion, Arhiepiscopul Tesalonicului, la momentul cântării imnului se aprind toate lumânările, pentru a aminti slava lui Dumnzeu, care a strălucit peste păstori, când li s-a arătat îngerul vestindu-le Naşterea Domnului. Prin acest tropar se preamăreşte evenimentul întrupării şi al naşterii lui Hristos, pentru mântuirea omului.

Deoarece omul a căzut, Întruparea nu reprezintă pentru noi doar un act de iubire nemărginită, ci şi un act mântuitor. Iisus Hristos, prin jertfa Sa de pe Cruce a îndumnezeit omul căzut şi păcătos. De aceea, trebuie să acordăm o importanţă deosebită Întrupării Domnului ‒ taina sfântă mântuitoare.