Există un timp al iernii sufletului și un timp al liniștirii minții

Cuvinte duhovnicești

Există un timp al iernii sufletului și un timp al liniștirii minții

    • pescăruș
      Există un timp al iernii sufletului și un timp al liniștirii minții / Foto: Bogdan Zamfirescu

      Există un timp al iernii sufletului și un timp al liniștirii minții / Foto: Bogdan Zamfirescu

Să nu căutăm înainte de timp cele ale timpului (potrivit pentru un lucru), amăgindu-ne dintr-o pornire a mândriei. Să nu căutăm iarna cele ale verii; nu în sămânță snopii. Pentru că timpul semănării cere osteneli, și timpul secerișului aduce haruri negrăite.

Dacă este un timp potrivit pentru tot lucrul de sub cer, cum zice Eclesiastul, dar între toate lucrurile sunt și lucrurile sfințite ale viețuirii noastre, să avem grijă ca să căutăm în fiecare timp cele potrivite acelui timp (citește nota Părintelui Stăniloae). Căci este un timp al nepătimirii în cei ce se nevoiesc și un timp al împătimirii pentru tinerețea celor ce se nevoiesc; un timp al lacrimilor și un timp al inimii învârtoșate; un timp al supunerii și un timp al stăpânirii; un timp al postului și un timp al împărtășirii de hrană; un timp al războiului din partea trupului dușman și un timp al liniștirii fierbințelii; un timp al iernii sufletului (al viforului) și un timp al liniștirii minții; un timp al întristării inimii și un timp al bucuriei duhovnicești; un timp de învățare a altora și un timp de ascultare; un timp al întinărilor pentru închipuirea de sine și un timp al curăției, pentru smerenie; un timp de luptă și un timp de odihnă adăpostită; un timp de liniștire și un timp de împrăștiere nestăpânită; un timp de rugăciune neîntreruptă și un timp de slujire nefățarnică.

Deci să nu căutăm înainte de timp cele ale timpului (potrivit pentru un lucru), amăgindu-ne dintr-o pornire a mândriei. Să nu căutăm iarna cele ale verii; nu în sămânță snopii. Pentru că timpul semănării cere osteneli, și timpul secerișului aduce haruri negrăite. Iar de nu, nu vom lua nici la timpul cuvenit cele proprii ale timpului.

(Sfântul Ioan ScărarulCartea despre nevoințe, XXVI, 59, în Filocalia IX, traducere din grecește, introducere și note de pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Editura Humanitas, București, 2002, pp. 324-325)

Citește despre: