Exponatul lunii iunie: Potir donat de membrii familiei Sturza

Una dintre colecțiile cele mai frumoase ale Muzeului Mitropolitan din Iași este cea de Sfinte Vase. Această colecție impresionează atât prin diversitatea obiectelor, cât și prin valoarea de excepție a unora dintre ele. Multe dintre aceste odoare sunt datate și chiar au inscripționate pe ele un mic act de donație care cuprinde, de obicei, datarea donației, însoțită de numele donatorului. În unele cazuri, este menționat și meșterul care a realizat acel obiect și anul în care a fost făurit.

Cum deja v-ați obișnuit, Muzeul Mitropolitan Iași, în parteneriat cu portalul doxologia.ro, aduce în atenția publicului în fiecare lună câte un obiect care face parte din expoziția permanentă a muzeului. Am selectat, în acest scop, un potir donat Mănăstirii Miclăușeni de membrii familiei Sturza în anul 1904 și care în prezent este expus în sala Ekklesia, în vitrina dedicată Proscomidiei.

Acest odor de mare valoare, atât artistică, cât și memorială, face parte din colecția Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, ce a fost păstrată până la înființarea Muzeului Mitropolitan, în depozitul organizat în incinta Mănăstirii Golia din Iași, având numărul de inventar 4305.

Potirul este confecționat din argint aurit, având înălțimea de 25 de centimetri, diametrul cupei de 11 centimetri și diametrul bazei piciorului de 16 centimetri.

 Cupa acestui potir este simplă, sub formă de clopot, uşor evazată spre exterior, pe partea superioară fiind gravate două inscripţii, una de pomenire și una de danie în limba română cu alfabet latin:

1. „Odihnește Doamne sufletele robilor tei, Marelui Logofet Constantin Dimitrie Sturza, a soției sale Agripina Sturza, născută Roset și a norei lor Elisabeta Dimitrie Sturza născută Ghica.”

2. „Dat-am acest Potir Sfintei Biserici al neamului nostru Sturza din Miclăușeni, în care Sfânt lâcaș veacuri întregi, pârinții noștrii în zile bune și rele, înălțând rugi câtră Dzeu, gâsit-au mângâere și întârire sufleteascâ pentru a strâbate valurile acestei vieți lumești lâsându-ne și noâ urmașii lor, ca moștenire sfântâ neclintita lor credință în Dzeu, iubirea lor de țarâ, și iubirea frâțeascâ, care i-au unit tot deauna și neunește și pe noi Sturzeștii de la Miclâușeni și Scheea. Dimitrie Constantin Sturza cu fiica sa Elena și cu surorile sale Maria, Smaranda, Ana, Olga. 22 septem. 1904”

Partea inferioară a cupei potirului este ornamentată asemănător tălpii piciorului de susținere, cu vrejuri şi flori aplicate, având în partea superioară a decorației o friză cu flori de trandafiri legate prin frunze și vrejuri. Piciorul de susținere este format dintr-un fus hexagonal, împărțit în două de un nodul sferic turtit, având inscripționat atât în partea superioară, cât și în cea inferioară, câte o literă sau cifră pe fiecare față.

Nodul sferic turtit de la mijlocul piciorului este decorat cu benzi verticale ajurate cu vrejuri (asemănătoare cu ornamentele de pe talpă) peste care sunt aplicați șase butoni florali proeminenți, fiecare având încastrată câte o piatră prețioasă în centru, astfel: 2 pietre mov, 2 roșii și 2 portocalii. Butonii sunt încadrați de un decor vegetal cu vrejuri și flori argintii.

Talpa de susținere a piciorului este hexalobată, înaltă, decorată cu un amplu decor vegetal printre care și frunze de viță de vie și flori argintii. Bordura tălpii este înaltă, fiind decorată cu un brâu sinuos din vrejuri. Partea superioară a tălpii şi suprafaţa piciorului hexagonal sunt acoperite cu motive de vrejuri traforate, între care sunt aplicate flori argintii.

Partea inferioară a tălpii piciorului are gravată o inscripție cu alfabet latin „Angefertigt von Adolf Resch Juwelier, Kronstadt (Brașov) 1904”. Astfel aflăm numele meșterului care a confecționat această bijuterie, Adolf Resch, un colecţionar şi bijutier braşovean, ale cărui creații se află astăzi în mai multe muzee din țară și străinătate.

Acest potir este unul dintre puținele odoare de mare artă ale bisericii de pe domeniul de la Miclăușeni, ce au rămas să ofere mărturie a vredniciei acestui neam al Sturzeștilor care a oferit Moldovei hatmani, pârcălabi, vistiernici, logofeți și chiar domni pământeni, iar după Unirea Principatelor Române, mari oameni politici și de cultură.

Așadar, vă invit să vizitați Muzeul Mitropolitan pentru a vedea acest obiect de mare valoare, dar și pentru a descoperi multe alte odoare păstrate peste vremuri de Mitropolia Moldovei și Bucovinei.

De la același autor

Ultimele din categorie