Exponatul lunii septembrie: Cazania Mitropolitului Varlaam

Pentru evidențierea operelor de cultură veche românească, un loc aparte îl reprezintă un obiect de patrimoniu, ales a fi exponatul lunii septembrie, care face parte din expoziția permanentă a Muzeului Mitropolitan din Iași, Cazania Mitropolitului Varlaam. Cartea se află în prima sală a muzeului, în nișa semicirculară, dedicată manuscriselor și cărților vechi.

Cazania lui Varlaam face parte din categoria marilor simboluri ale unității culturale românești, fiind prima carte tipărită în limba română din Moldova. De scrierea și tipărirea ei s-a ocupat Mitropolitul erudit Varlaam, ajutat financiar de domnitorul Vasile Lupu care inființează tipografia de la Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi”.

În anul 1643, după aproape 200 ani de la inventarea tiparului de către Johannes Gutenberg, se tipărește Cazania lui Varlaam și trei ani mai tărziu, în anul 1646, se tipărește și Pravila lui Vasile Lupu – Cartea Românească de Învățătură, o culegere de legi inspirate din codul vechi bizantin.

Cazania cuprinde învățături de credință cu trimiteri patristice, scriptiristice, având presărate și elemente ce țin de istoria culturală românească. Vasile Lupu consideră această carte „dar limbii românești, fiind destinată către toată seminția românească”.

Cazania lui Varlaam este una dintre cele mai reprezentative contribuții la dezvoltarea limbii noastre literare. Lingviștii o asemuiesc, ca importanță istorică și literară, cu Biblia lui Martin Luther, temelia dezvoltării limbii literare germane.

De la același autor

Ultimele din categorie