Sfântul Filaret cel Milostiv ‒ drumul spre sfințenie

Documentar

Sfântul Filaret cel Milostiv ‒ drumul spre sfințenie

    • Sfântul Filaret cel Milostiv
      Sfântul Filaret cel Milostiv ‒ drumul spre sfințenie

      Sfântul Filaret cel Milostiv ‒ drumul spre sfințenie

Diavolul, vrând să îl ispitească, l-a sărăcit, dar chiar şi aşa Fericitul Filaret dădea din ale sale tuturor celor aflaţi în nevoie.

Fericitul Filaret, din părţile Galatiei, a învăţat credinţa cea bună încă din copilărie, iar mai apoi şi-a luat soţie cinstită şi au avut trei copii, Domnul dăruindu-le avere multă. Şi cu cât era mai milostiv, cu atât Domnul îi înmulţea bunătăţile. Diavolul însă, vrând să îl ispitească, l-a sărăcit, dar chiar şi aşa Fericitul Filaret dădea din ale sale tuturor celor aflaţi în nevoie. Sfântul vedea de dinainte că va avea avere din destul.

Auzind un oarecare prieten al său, foarte bogat, că Fericitul nici nu mai avea ce să mănânce, i-a trimis 40 de saci de grâu. Sfântul a împărţit grâul soţiei şi copiilor, iar partea sa a dat-o celor săraci. Femeia lui, întristându-se, mânca pe ascuns de el. Tot ce mai avea Fericitul Filaret erau stupii, aşa că le dădea săracilor puţină miere, iar când aceasta s-a terminat, a început a-şi da hainele.

Căutându-şi fiul împărătesei Irina soţie, i-a fost adusă Maria, nepoata Sfântului Filaret şi s-a făcut nuntă, Împăratul Constantin dăruind Fericitului şi familiei sale daruri multe. Femeia lui Filaret s-a pocăit atunci, amintindu-şi de profeţia sfântului, cum că vor avea avere multă. Vânzându-şi partea lui, a dat aurul săracilor, petrecând în milostenie până la sfârşitul vieţii sale.

Cunoscându-şi de dinainte mutarea la Domnul, a mers în Mănăstirea Rodolfia şi a cerut să i se facă mormânt. După nouă zile de boală, luându-şi rămas bun de la familia sa şi lăsându-le învăţătură să nu caute la cele bogate, le-a prorocit cele ce aveau să fie. Faţa sfântului s-a luminat ca soarele şi cântând psalmi şi rugându-se şi-a dat sufletul în mâna Domnului, la 90 de ani, mulţime de săraci strângându-se în jurul lui.

Minunile au continuat, căci un demonizat dintre cei săraci, s-a vindecat, fiindu-i patul dus la groapa Fericitului, iar Teozva, soţia sfântului, a împărţit averea rămasă pentru zidirea bisericilor şi a unei mănăstiri şi case pentru primirea săracilor şi a bolnavilor. Teozva a trăit apoi alături de împărăteasa Maria, până când s-a mutat la Domnul, şi a fost pusă în mormânt lângă fericitul său bărbat.