„Să nu întinzi mâna la masă înaintea altuia”

Un semn al lăcomiei pântecelui este de a voi să mănânci înainte de ora rânduită, lucru care nu trebuie făcut decât dacă este vreo pricină binecuvântată.

Lămurește-mă care este semnul lăcomiei pântecelui?

Răspunsul lui Ioan: Când vezi gândul tău îndulcindu-se de o mâncare și urmărești să o ai înaintea tuturor, sau să o ai dinaintea ta, să știi că te stăpânește lăcomia pântecelui. Ia aminte deci la tine însuți și fă tot ce poți ca să te silești să nu iei cu grabă din ea, ci cu bună rânduială. Și împinge mai vârtos mâncarea aceasta înaintea altora ce șed la masă împreună cu tine. Dar, cum am spus, nu trebuie să încetezi îndată de a mânca pe motiv de lăcomie a pântecelui, ci păzește-te să nu te repezi la mâncare fără rânduială. Vorbind de lăcomia pântecelui, Părinții cer să nu întinzi mâna la masă înaintea altuia, căci acesta e un lucru necuviincios și străin de buna rânduială. Iar când mâncarea pusă înainte este de așa fel, că nu se vede care este partea fiecăruia, ci au să o mănânce toți în comun, nu e necuvenit de a lua cineva din ea împreună cu toți. Dar trebuie să se facă aceasta cu bună rânduială și să nu se cadă în lăcomia pântecelui și în osândă. Un alt semn al lăcomiei pântecelui este de a voi să mănânci înainte de ora rânduită, lucru care nu trebuie făcut decât dacă este vreo pricină binecuvântată. Dar în toate trebuie cerut ajutorul lui Dumnezeu și El ne va ajuta.

(Sfinții Varsanufie și IoanScrisori duhovnicești (163), în Filocalia XI, traducere din grecește, introducere și note de pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Editura Humanitas, București, 2009, p. 178)

De la același autor

Ultimele din categorie