(Foto) Paşi de pelerin la Mănăstirea Strâmbu-Găiseni

Locuri de pelerinaj

(Foto) Paşi de pelerin la Mănăstirea Strâmbu-Găiseni

Mănăstirea a fost construită în anul 1515 de către marele vornic Drăghici. Biserica iniţială, de mici dimensiuni (altar şi naos), este de tip triconc şi a suferit modificări în secolele XVII şi XVIII prin adăugarea pronaosului (în două etape) şi a pridvorului. Se mai păstrează încă ruinele chiliilor şi ale zidurilor de incintă. Aşezământul se află la o distanţă de numai 31 de kilometri de Bucureşti, în apropierea vechiului drum ce lega Târgovişte de Dunăre.