Sosirea moaştelor Sfântului Ioan Gură de Aur (2007)

Moaştele Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur au sosit ieri la Iaşi. Au fostîntâmpinate la Catedrala mitropolitană de PF Părinte Patriarh Daniel, depeste 100 de preoţi şi de aproape 2.000 de credincioşi. „Venirea moaştelor Sf. Ioan Gură de Aur este o binecuvântare pentru noi, o încurajare pentru lucrarea misionară a Bisericii şi o bucurie pentru credincioşii pelerini”. Începând cu anul 1996, a devenit o tradiţie ca la hramul Sfintei Parascheva să fie aduse moaşte de sfinţi spre închinare.

Moaştele Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur au sosit ieri, în jurul amiezii, la Iaşi. Ele au fost aduse de la Mă-năstirea „Sf. Varlaam“ din Grecia, de o delegaţie elenă, condusă de Înalt Prea Sfinţitul Serafim, Mitropolit de Stagon şi Meteora. Moaştele au fost întâmpinate la aeroport de o delegaţie de ier­arhi şi preoţi, desemnată de Prea Fericitul Daniel, Patri­arhul Bisericii Ortodoxe Ro-mâne şi Locţiitor de Mitropo­lit al Moldovei şi Bucovinei. Din delegaţie au făcut parte IPS Petru, Mitropolitul Basa­rabiei şi Exarh al Plaiurilor, PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopi­ei Iaşilor, PS Ioachim Băcăuanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Romanului, PS Corneliu Bârlădeanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Huşilor, precum şi numeroşi preoţi. Cutia argintată cu mâna stângă a Sf. Ioan Gură de Aur a fost primită la intrarea în Catedrala mitropolitană din Iaşi de PF Daniel, Patri­arhul Bisericii Ortodoxe Ro-mâne. La primirea moaştelor au fost prezenţi aproape 2.000 de credincioşi şi peste 100 de preoţi, dar şi oficialităţi locale şi judeţene care au umplut cel mai mare lăcaş de cult din Iaşi, dar şi curtea acestuia. La bătaia clopotelor Catedralei, care anunţau sosirea moaştelor, credincioşii au aprins lumânări în semn de evlavie pen­tru sfântul care a venit la Iaşi să ne binecuvânteze.

„Expresie a credinţei ortodoxe comune“

La intrarea în Catedrală, corul a intonat troparul Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, după care PF Părinte Patriarh Daniel a ţinut un cuvânt prin care a explicat însemnătatea prezenţei moaştelor celui mai cunoscut dascăl al lumii la Iaşi. După cum a menţionat PF Părinte Patriarh Daniel, venirea moaştelor Sf. Ioan Gură de Aur la Iaşi este o binecuvântare pentru noi, o încurajare pentru lucrarea misionară a Bisericii şi o bu­curie pentru credincioşii pe­lerini care au venit să cinstească moaştele Sf. Cuv. Parascheva şi ale Sf. Ier. Ioan Gură de Aur. „Venirea moaştelor Sf. Ioan Gură de Aur este mai întâi de toate o expresie a credinţei ortodoxe comune, fiindcă Sf. Ioan Gură de Aur este dascăl al Or­todoxiei, iar Bisericile Orto­doxe surori păstrează credinţa ortodoxă. Prezenţa Sf. Ioan Gură de Aur în mijlocul nostru este o confirmare a credinţei ortodoxe din Bise­ricile Ortodoxe surori.

În al doilea rând, venirea Înalt Prea Sfinţiei Voastre, ca prieten al Bisericii noastre la hramul Cuv. Parascheva, arată evlavia comună a poporului ortodox grec şi a poporului ortodox român faţă de Sf. Ioan Gură de Aur şi faţă de Sf. Cuv. Parascheva (...) În al treilea rând, această venire a Înalt Prea Sfinţiei Voastre la Iaşi este semnul prieteniei dintre poporul grec şi poporul român pe baza prieteniei dintre Bisericile su­rori, a Greciei şi a României“, a precizat PF Părinte Daniel. În continuare, IPS Mitropolit Serafim a ţinut în primul rând să-şi exprime bucuria prezenţei la Iaşi, arătându-se emoţionat de primirea făcută, menţionând că, „astăzi, cu toţii ne împărtăşim din bucuria pe care o avem a­tunci când ne închinăm unu­ia dintre cei mai mari Părinţi ai Bisericii, mare dascăl, cel care a pus temeliile teologiei, cel care a contribuit atât de mult prin scrierile sale la mersul Bisericii. Cred că şi astăzi, când lumea este tentată să meargă spre consumerism, spre materie, prezenţa moaştelor Sfântului Ioan Gură de Aur este un îndemn de a ne ridica dea­supra acestei tendinţe care înseamnă coborâre de la un nivel spiritual adecvat“.

„Un odor preţios pentru întreaga Ortodoxie“

IPS Mitropolit Serafim a precizat că moaştele Sf. Ioan Gură de Aur se află la Mănăstirea „Sf. Varlaam“ din Complexul monahal Meteora - Grecia din anul 1542, când au fost dăruite de arhiepis­copul Partenie al Constantinopolului: „Toate sfintele moaşte provenite de la sfinţi, bărbaţi sau femei, reprezintă un tezaur nepreţuit al Bise­ricii, însă consider că acest fragment din moaştele Sf. Ioan Gură de Aur reprezintă un odor preţios nu numai pentru Mănăstirea Varlaam,pentru mănăstirile de la Meteora sau pentru Biserica Greciei, ci pentru întreaga Ortodoxie. Prin Sfântul Ioan este unită întrega Ortodoxie, atât în Liturghie, dar şi în opera filantropică, prin opera teologică pe care Sf. Ioan Gură de Aur a lasat-o şi care este cunoscută în toate Bise­ricile. Sf. Ioan Gură de Aur nu a fost doar un retor, nu a fost doar un autor, ci a fost un mare teolog şi un rugător, în acelaşi timp, care ne-a învăţat cum trebuie să abordăm teologia şi în ce măsură trebuie să ne desăvârşim şi să ne desfăşurăm viaţa spirituală“.

IPS Mitropolit Serafim l-a felicitat ieri pe PF Părinte Daniel pentru noua sa dem­nitate în Biserica Ortodoxă Română, după care a vorbit despre starea de sănătate precară a PF Hristodoulos, rugând pe clericii şi credincioşii români să pomenească în rugăciunile lor şi pe Întâi-stătătorul Bisericii Greciei.

După momentul solemn al primirii moaştelor, oficialităţile prezente, preoţii şi credincioşii s-au închinat Sfântului Ioan Gură de Aur, ale cărui moaşte au fost aşezate lângă racla Sfintei Parascheva, strămutată special în aceste zile din Biserica „Sf. Gheorghe“ - vechea Catedrală mitropolitană. Credincioşii s-au aşezat deja la rând pentru a se închina la moaştele Sfintei Parascheva şi ale Sfântului Ioan Gură de Aur. (Narcisa BALABAN)

Ultimele din categorie