Icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare” („Gorgoepikou”)

Iconografie

Icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare” („Gorgoepikou”)

  • Icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare” („Gorgoepikou”)
   Icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare” („Gorgoepikou”)

   Icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare” („Gorgoepikou”)

  • Icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare” („Gorgoepikou”)
   Icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare” / Foto: asceticexperience.com

   Icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare” / Foto: asceticexperience.com

Înaintea acestei sfinte icoane se cântă zilnic Paraclisul Maicii Domnului, icoana fiind un izvor nesecat de tămăduiri și mângâieri, fiind cinstită în întreaga lume, mai ales ca ocrotitoare a familiilor creștine și, în mod special, ca ajutătoare pentru femeile care nu pot naște.

Icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare” este prăznuită pe 1 octombrie. Icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare” se află la Mănăstirea Dohiariu din Sfântul Munte Athos.

Tradiția spune că această veche icoană făcătoare de minuni a fost pictată în secolul al X-lea, în vremea păstoririi Sfântului Neofit (9 noiembrie) ca egumen al mănăstirii. Icoana este zugrăvită în tehnica fresco, pe exteriorul peretelui vestic al trapezei din partea stângă a intrării în mănăstire.

În anul 1664, monahul Nil, având ascultare la trapeza mănăstirii, obișnuia să vină spre sala de mese ținând în mână o făclie aprinsă, care scotea mult fum negru. În drumul său spre trapeză, călugărul trecea pe lângă peretele pe care era zugrăvită icoana Maicii Domnului. Într-una din zile, când a trecut pe lângă perete, monahul Nil a auzit o voce din icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, zicându-i să nu mai îndrăznească să-i mai afume cinstita icoană cu acel fum înecăcios.

Călugărul, crezând că a fost o glumă a unui frate, a ignorat avertismentul și a continuat să meargă spre bucătărie cu torța ce scotea multă funingine. Atunci Maica Domnului l-a certat cu asprime: „Călugăr nevrednic de această numire, oare ai să mai continui mult cu obrăznicia ta, afumându-mi chipul?”. Și odată cu aceste cuvinte ale Maicii Domnului, călugărul Nil a orbit.

Abia atunci a înțeles Nil că însăși Maica Domnului îi vorbise, ca una ce răbda zilnic fumul înecăcios ce ieșea din făclia lui. După această întâmplare, monahii au așezat o candelă în fața Sfintei Icoane și un vas în care se ardea tămâie, astfel încât Maica Domnului să fie cinstită.

Orb fiind, monahul Nil își petrecea tot timpul înaintea icoanei, rugându-se Preasfintei Născătoare de Dumnezeu să-l ierte și să-l vindece.

După îndelungă pocăință înaintea icoanei Maicii Domnului, călugărul Nil a auzit din nou vocea cea minunată, zicându-i: „Nile, am primit pocăința ta și Bunul Dumnezeu te-a iertat, dăruindu-ți iarăși vederea. Spune, deci, fraților că eu sunt îngrijitoarea și ocrotitoarea mănăstirii. Toți cei care vor avea nevoie de ajutor să alerge către mine și nu-i voi trece cu vederea. Drept aceea, să se numească această icoană a mea «Grabnic Ascultătoare»”.

După aceste cuvinte ale Maicii Domnului, Nil și-a recăpătat vederea, mulțumindu-i și slăvind-o pe Preacurata Stăpână.

Înaintea acestei sfinte icoane se cântă zilnic Paraclisul Maicii Domnului, icoana fiind un izvor nesecat de tămăduiri și mângâieri, fiind cinstită în întreaga lume, mai ales ca ocrotitoare a familiilor creștine și, în mod special, ca ajutătoare pentru femeile care nu pot naște.

Copii ale icoanei athonite „Grabnic Ascultătoare” au fost mereu cinstite cu mare dragoste și rugăciuni fierbinți în Rusia. Multe dintre aceste copii s-au proslăvit prin minuni, fiind cunoscute cazuri de vindecare de ciumă și posedare demonică.

În anul 1838, Mănăstirea Dohiariu a oferit o copie a icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoare” Episcopiei Misionare Ruse din Ierusalim.

În anul 2006, pe 23 iulie, Mănăstirea Lainici a primit de la Mănăstirea Dohiariu o copie a icoanei făcătoare de minuni „Grabnic Ascultătoarea”.