Odoarele Mănăstirii Dohiariu

Locuri de pelerinaj

Odoarele Mănăstirii Dohiariu

    • Odoarele Mănăstirii Dohiariu
      Odoarele Mănăstirii Dohiariu

      Odoarele Mănăstirii Dohiariu

După înăbușirea revoluției de la 1821, mănăstirea a fost jefuită de turci. Cu toate acestea, Mănăstirea Dohiariu păstrează un deosebit tezaur duhovnicesc.

Cel mai de preţ odor al Mănăstirii Dohiariu este icoana Maicii Domnului „Grabnic Ascultătoarea”. Icoana se află vizavi de intrarea în biserica mare, în partea dreaptă a coridorului care duce la trapeză. Înaintea acestei sfinte icoane se cântă zilnic Paraclisul Maicii Domnului, icoana fiind un izvor nesecat de tămăduiri și mângâieri. Ea este cinstită în întreaga lume, mai ales ca ocrotitoare a familiilor creștine și, în mod special, ca ajutătoare pentru femeile ce nu pot naște.

În schevofilachionul mănăstirii se păstrează o parte din lemnul Sfintei Cruci şi părţi din Moaştele mai multor Sfinţi, precum: Haralambie, Mercurie, Ioan Gură de Aur, Nil Izvorâtorul de Mir, Petru Athonitul, Dionisie de Olimp, Evplu, Iacov Persul, David din Tesalonic, Marina, Teodora din Tesalonic şi ale celor 20.000 de Mucenici din Nicomidia.

În biblioteca din turn se păstrează 395 de manuscrise, din care 60 sunt pe pergament. În arhiva mănăstirii se păstrează 60 de documente din perioada bizantină (secolele XI-XV), în jur de 100 din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea, precum şi multe documente româneşti şi otomane.

(Foto) Mănăstirea Dohiariu din Muntele Athos – marea ctitorie a domnitorului Alexandru Lăpuşneanu