Libertatea copilului crește odată cu vârsta lui

Creşterea copiilor

Libertatea copilului crește odată cu vârsta lui

    • Libertatea copilului crește odată cu vârsta lui
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Copiii trebuie aduşi de la mărginirea libertăţii, la lărgirea acesteia. Altfel, cel care a devenit prea liber prea devreme încotro se va îndrepta cu dorinţa sa crescândă de plăcere?

Copiilor trebuie să li se dea libertate potrivit cu vârsta şi cu educaţia lor. Care dintre cele două direcţii este mai corectă, mai plăcută şi mai satisfăcătoare pentru om: de la lărgirea libertăţii lui, la mărginirea ei sau, dimpotrivă, de la mărginirea ei, la lărgirea ei? Bineînţeles, aceasta din urmă.

Aşadar, copiii trebuie aduşi de la mărginirea libertăţii, la lărgirea acesteia. Altfel, cel care a devenit prea liber prea devreme încotro se va îndrepta cu dorinţa sa crescândă de plăcere? Oare nu va fi ispitit să încalce dreptele hotare ale libertăţii raţionale şi legiuite? (Sfântul Filaret al Moscovei)

(Cum să educăm ortodox copilul: 300 de sfaturi înţelepte pentru părinţi de la sfinţi şi mari duhovnici, traducere din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas, Editura Sophia, Bucureşti, 2011, p. 86)