Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit în iconografie

Sfântul Sava cel Sfințit este zugrăvit, conform Erminiei picturii bizantine a lui Dionisie din Furna, sub chipul unui bătrân (de 94 de ani), având barba despărțită în două părți, lăsându-i să se vadă bărbia goală.

Când este zugrăvit singur, Sfântul Sava ține în mână un papirus deschis, pe care stă scris: „Cel ce și-a biruit trupul acela firea și-a biruit; iar cel care și-a biruit firea, cu adevărat mai presus de fire s-a făcut”.

Dionisie din Furna mai precizează faptul că Sfântul Sava cel Sfințit face parte din ceata Sfinților Cuvioși Părinți care au strălucit în pustnicie.

De obicei, Sfântul Sava cel Sfințit este zugrăvit în ca­drul programului iconografic în registrul din naos, alături de alți sfinţi cuvioși, dar și în icoana de hram de pe catapeteasmă, atunci când acesta este ocrotitorul acelui lăcaș de cult.

De la același autor

Ultimele din categorie