Rânduiala citirii catismelor la Utrenie

Catisma este una din cele douăzeci de secţiuni în care se împarte Psaltirea. Citirea catismelor este astfel rânduită, încât acestea să poată fi parcurse în întregime într-o săptămână.

Citirea catismelor la Utrenie este împărţită în cinci perioade ale anului bisericesc: de la Duminica Tomii până la 22 septembrie; de la 22 septembrie până la 20 decembrie (asemenea acestei perioade este rânduit şi de la 14 ianuarie până la duminica lăsatului sec de brânză); săptămânele 1, 2, 3, 4 şi 6 a sfântului şi marelui post; săptămâna 5 a sfântului şi marelui post şi săptămâna patimilor.

Fiecare perioadă are rânduiala ei pentru citirea catismelor. În prima perioadă, duminica se citesc catismele 2, 3 şi polieleul (în locul catismei 17), în celelalte zile se citesc câte două catisme. A doua perioadă, duminica este la fel, dar în zilele lucrătoare se citesc câte trei. Ultimele trei perioade se citesc câte trei catisme pe zi după cum sunt rânduite în psaltire.

Cu toate acestea, catismele pot fi citite atat la biserică cât şi acasă, întrucât Sfinţii Părinţi consideră că citirea Psaltirii tămăduieşte rănile lăsate de păcate, păstrează sănătos pe cel neatins de boală şi pune pe fugă demonii. Psaltirea se citeşte neîncetat, ca un act de trezvie şi pocăinţă. Singura condiţie pentru citirea Psaltirii de către credincioşi acasă este permisiunea duhovnicului, care poate discerne prin Duhul Sfânt inima credinciosului şi pricinile de vindecare sau de vulnerabilitate ale acestuia

De la același autor

Ultimele din categorie