Poate fi citită acasă de către creștini Pavecernița?

Taine, ierurgii, slujbele Bisericii

Poate fi citită acasă de către creștini Pavecernița?

    • carte de rugăciuni în mână
      Poate fi citită acasă de către creștini Pavecernița? / Foto: Oana Nechifor

      Poate fi citită acasă de către creștini Pavecernița? / Foto: Oana Nechifor

Rânduiala Pavecerniței își are originea în rugăciunile de seară pe care credincioșii primelor veacuri creștine le aduceau lui Dumnezeu, aceste rugăciuni ocupând un loc foarte important în viața primilor creștini.

Pavecernița, numită de unii și Dupăcinarea sau Noptânda, este slujba de seară care se săvârșește fie după cină, ca în unele mănăstiri, adică la începutul nopții, fie, mai ales, îndată după Vecernie, ca în bisericile de enorie (de parohie).

Rânduiala Pavecerniței își are originea în rugăciunile de seară pe care credincioșii primelor veacuri creștine le aduceau lui Dumnezeu, aceste rugăciuni ocupând un loc foarte important în viața primilor creștini. Chiar dacă odată cu dezvoltarea programului liturgic Sfântul Vasile cel Mare a introdus slujba Pavecerniței în rândul celorlalte laude bisericești, astăzi săvârșindu-se mai mult în mănăstiri, nu este deloc greșit dacă este citită acasă de fiecare credincios în parte.

Ba mai mult, este recomandat să fie citită și de credincioșii mireni care vor să se apropie mai mult de Dumnezeu și să crească duhovnicește, rânduiala Pavecerniței găsindu-se în Ceaslov.