Katholikonul Mănăstirii „Sfânta Treime” – Meteora

Biserica centrală a Mănăstirii „Sfânta Treime” a fost ridicată în anul 1476. Tradiţia spune că au fost necesari 70 de ani pentru a urca pe stâncă materialele pentru construcţie şi că abia apoi a început zidirea lăcaşului.

Biserica este zidită în formă de cruce, cu turlă joasă şi cu două coloane. Zidurile dinspre răsărit sunt realizate cu deosebită migală. Fereastra Sfântului Altar este ornamentată şi împodobeşte arcada cu decoraţiuni din cărămidă crestate, cu cruci şi monograme ale Mântuitorului Hristos. Un şir dublu de cărămizi crestate parcurge toată partea de jos a ferestrei, astfel întreaga structură a bisericii capătă o graţie deosebită.

Pictura bisericii în stil postbizantin a fost realizată în anul 1741 de monahii Antonie şi Nicolae. Frescele conţin diferite compoziţii iconografice care aparţin ritului istoric, dogmatic şi liturgic al bisericii noastre.

Din nefericire, în anul 1979, pe vremea când în mănăstire vieţuiau numai câţiva monahi, iconostasul original sculptat în lemn a fost furat, împreună cu minunatele lui icoane. În locul lui a fost ridicat un alt iconostas sculptat în lemn şi aurit, cu diferite reprezentări din regnul vegetal.

De la același autor

Ultimele din categorie