Lui Hristos îi este foame de mântuirea noastră

Comentarii patristice

Lui Hristos îi este foame de mântuirea noastră

    • Lui Hristos îi este foame de mântuirea noastră
      Lui Hristos îi este foame de mântuirea noastră

      Lui Hristos îi este foame de mântuirea noastră

Dorinţa Lui pentru mântuirea noastră este tot atât de mare cum este dorinţa noastră pentru mâncare.

(In 4, 34) Iisus le-a zis: Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis pe Mine şi să săvârşesc lucrul Lui.

El numeşte mântuirea bărbaţilor şi femeilor mâncarea Sa, arătând dorința Lui cea mare ca noi să fim mântuiţi. Dorinţa Lui pentru mântuirea noastră este tot atât de mare cum este dorinţa noastră pentru mâncare. Şi vedeţi cât de des El nu se exprimă direct, ci figurat. Aceasta face pentru ascultători greu să îi înţeleagă sensurile, dar dă şi o mai mare importanţă acelui înţeles, odată ce este înţeles.

(Sfântul Ioan Hrisostom, Omilii la Evanghelia lui Ioan, 34.1, traducere pentru Doxologia.ro de Iosif Agaton)