Lumea întreagă e o piață de licitație în care diavolul umblă mereu pentru a prinde suflete

Cuvinte duhovnicești

Lumea întreagă e o piață de licitație în care diavolul umblă mereu pentru a prinde suflete

    • Lumea întreagă e o piață de licitație în care diavolul umblă mereu pentru a prinde suflete
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

La cea de a treia ispitire a Mântuitorului, arătându-I împărățiile lumii și mărirea lor, I-a zis: „Acestea toate Ți le voi da Ție, dacă vei cădea înaintea mea și Te vei închina mie” (Matei 4, 8-9). Din întreaga lume, văzută și nevăzută, diavolului nu-i trebuie nimic altceva decât sufletul omului și de i-ar fi în putere ar da lumea întreagă pentru un suflet.

Pentru câștigarea unui suflet se duce o mare luptă. Cerul voiește să-l câștige, căci pentru el a fost creat. Dar și iadul duce o mare luptă ca să-l răpească. Sunt oameni preocupați de mântuirea sufletului, dar cei mai mulți se îngrijesc numai de trup, fiind legați de cele pământești, ca și cum ar trăi cu ele veșnic.

Lumea întreagă e o piață de licitație în care diavolul umblă mereu pentru a prinde suflete. La cea de a treia ispitire a Mântuitorului, arătându-I împărățiile lumii și mărirea lor, I-a zis: „Acestea toate Ți le voi da Ție, dacă vei cădea înaintea mea și Te vei închina mie” (Matei 4, 8-9). Din întreaga lume, văzută și nevăzută, diavolului nu-i trebuie nimic altceva decât sufletul omului și de i-ar fi în putere ar da lumea întreagă pentru un suflet. Dureros este că mulți oameni se lasă înșelați cu prețuri foarte mici, începând cu Eva, care a vândut Paradisul pentru un măr, Isav a renunțat la binecuvântarea părintească pentru un blid de linte, fiii lui Iacov îl vând pe fratele lor Iosif din zavistie, iar poporul evreu tot din pizmă și răutate îi ucide pe toți prorocii trimiși de Dumnezeu, culminând cu uciderea, în modul cel mai dureros și rușinos, a Lui poporul evreu Iisus Hristos.

În schimb, sfinții apostoli și creștinii din primele veacuri, și chiar din zilele noastre din unele țări în curs de încreștinare, alegeau chinurile cele mai groaznice și chiar moartea, defăimând averile și demnitățile promise în schimbul lepădării de Hristos. În viața fără Hristos ei vedeau moartea sufletului, iar în moartea pentru Hristos, promisiunea vieții veșnice.

Să luăm aminte cum viețuim și cum purtăm grijă de mântuirea sufletelor noastre! Dacă n-am știut prețul sufletului până acum, cel puțin azi să punem început de adevărată îndreptare pe calea mântuirii, cale arătată nouă de Sfânta Biserică.

Sfântul Apostol Petru ne învață: „Fiți treji, privegheați pentru că potrivnicul vostru, diavolul, umblă răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită” (I Petru 5, 8). Să stăm tari împotriva ispitelor păcatului – și cu ajutorul Bunului Dumnezeu, vom învinge!

(Arhimandritul Serafim ManCrâmpeie de propovăduire din amvonul Rohiei, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, 1996, pp. 22-23)