Mănăstirea „Înălțarea Domnului” – Sipsa, Grecia

Locuri de pelerinaj

Mănăstirea „Înălțarea Domnului” – Sipsa, Grecia

    • Mănăstirea „Înălțarea Domnului” – Sipsa, Grecia
      Mănăstirea Înălțării Domnului din Sipsa / Foto: Pr. Silviu Cluci

      Mănăstirea Înălțării Domnului din Sipsa / Foto: Pr. Silviu Cluci

Mănăstirea de maici a Înălțării Domnului din Taxiarhes (Sipsa) se află la 13 killometri nord de oraşul grecesc Drama, în preajma Muntelui Falakro.

Prin bunăvoinţa lui Dumnezeu, la începutul anilor ’60 ai secolului trecut, o mică obşte de tinere afierosite s-a stabilit şi se nevoia într-o casă particulară din oraşul Drama, sub îndrumarea duhovnicească a Achilinei Parmaxidu (†16 noiembrie 2006), fosta stareţă a mănăstirii. Paralel cu lucrarea lor misionară, tinerele se îngrijeau şi de cultivarea lăuntrică a sufletului lor, dar şi de desăvârşirea lor în Hristos. Această dorinţă a lor le-a dus la hotărârea unanimă de a părăsi lumea şi de a deveni monahii. Aşadar din 1968 au început căutările pentru locul potrivit fondării unei mănăstiri cu viaţă de obşte.

Prin voia lui Dumnezeu şi bunăvoinţa Cuviosului Gheorghe Karslidis, surorile au primit propunerea mitropolitului Dionisie al Dramei, care le recomandase stabilirea în mica mănăstire a Înălţării Domnului din localitatea Taxiarhes (Sipsa) de lângă Drama.

Astfel, în aprilie 1970 aşezământul ctitorit de Cuviosul Gheorghe Karslidis a prins din nou viaţă după 11 ani de părăsire de la trecerea la Domnul a fericitului Stareţ. Stabilindu-se aici prima obşte monahală, schimonahia Ana Macabeu, vrednica fiică duhovnicească şi singura îmbrăcată în schima mare de Cuviosul Stareţ Gheorghe, a alergat cu multă bucurie să se supună şi să se numere în rândurile monahiilor.

În curând au început lucrările de reparaţie ale clădirilor existente şi de construire a altora absolut necesare pentru obşte. După un an, la 25 aprilie 1971 s-a sfinţit mănăstirea. În următorii ani mănăstirea s-a îmbogăţit şi cu alte paraclise şi clădiri, care cuprind chilii, ateliere şi anexele gospodăriei.

Sfânta Mănăstire a Înălţării Domnului se află în partea de nord a oraşului Drama la 13 kilometri distanţă de el. Mănăstirea este zidită pe un platou o înălţime de 500 metri deasupra nivelului mării. Deşi se numeşte Taxiarhes, este cunoscută tuturor ca Mănăstirea de la Sipsa sau Mănăstirea Cuviosului Gheorghe Karslidis.

(Foto) Paşi de pelerin la Mănăstirea „Înălțarea Domnului” – Sipsa, Grecia