Mănăstirea „Sfântul Ioan Casian”

Locuri de pelerinaj

Mănăstirea „Sfântul Ioan Casian”

    • Mănăstirea „Sfântul Ioan Casian”
      Mănăstirea „Sfântul Ioan Casian” / Foto: tomisulortodox.ro

      Mănăstirea „Sfântul Ioan Casian” / Foto: tomisulortodox.ro

Mănăstirea Sfântul Ioan Casian se află pe Dealul Casienilor din Dobrogea, pe locuri creştine autentice care păstrează încă duhul de linişte şi înălţime al monahismului. Dealul Casienilor e centrul unor situri arheologice în parte necercetate, un ansamblu de grote şi de adăposturi uitate.

Piatra de temelie a Mănăstirii Sfântului Ioan Casian a fost pusă la 28 februarie 2003. Demersul de reactivare a vechii vetre monahale a fost încredinţat părintelui Iustin Petre de la Mănăstirea Petru Vodă din judeţul Neamţ.

Prin strădania părintelui stareţ Iustin şi a obştii mănăstirii, la sfârşitul anului 2005 s-au încheiat lucrările la paraclisul de iarnă. Biserica Sfântului Ioan Casian este construită din piatră albă – calcaroasă – manoperă specifică zonei.

Alături de biserică s-au ridicat, mai întâi, două corpuri de chilii şi o trapeză mică. Următoarea etapă în întregirea ansamblului monahal a fost construirea unei clădiri mari care adăposteşte Trapeza Mare (pentru 250 de persoane), Stăreţia şi Arhondaricul Mănăstirii. În paralel, s-au început lucrările la biserica mare a mănăstirii, a cărei temelie de piatră s-a pus în vara anului 2007.

Respectând tradiţia de construire a aşezămintelor monahale  cu înfăţişare de adevărate cetăţi mănăstireşti  ansamblul de formă dreptunghiulară a fost dotat cu turn-clopotniţă, muzeu, bibliotecă etc.

Fiind la distanţă prea mare de liniile electrice, pentru aprovizionarea cu energie electrică a aşezământului s-a montat o instalaţie eoliană. Este încă nerezolvată alimentarea cu apă curentă, problematică în această zonă carstică. Se fac eforturi pentru captarea pânzei freatice, cantonată la mare adâncime.

La capătul unei poteci care pleacă din spatele mănăstirii se află Peştera Sfântului Ioan Casian.

La Mănăstirea Sfântul Ioan Casian se poate ajunge cu maşina din localitatea Mihail Kogălniceanu spre Târguşor, pe un drum de 11 kilometri, apoi spre mănăstire, pe un drum pietruit de acces.