Mitropolitul de Ruse, la București: „Bisericile noastre primesc încă un mijlocitor comun în persoana Sfintei Teofana Basarab”

Arhiepiscopia Bucureştilor

Mitropolitul de Ruse, la București: „Bisericile noastre primesc încă un mijlocitor comun în persoana Sfintei Teofana Basarab”

    • Mitropolitul de Ruse, la București: „Bisericile noastre primesc încă un mijlocitor comun în persoana Sfintei Teofana Basarab”
      Foto: basilica.ro

      Foto: basilica.ro

Martor la proclamarea canonizării Sfintei Teofana Basarab, sâmbătă, 21 mai, pe Dealul Patriarhiei, Mitropolitul Naum de Ruse a subliniat comuniunea frățească dintre Bisericile Ortodoxe Română și Bulgară.

Înaltpreasfinția Sa a spus că alături de Sfinții Parascheva și Dimitrie, de acum, „Bisericile și popoarele noastre ortodoxe frățești primesc, în persoana Sfintei Teofana Basarab, încă un mijlocitor comun de rugăciune – încă o punte duhovnicească și unificatoare în năzuința către înălțimile vieții și nevoințele creștinești, încă un tovarăș credincios pe calea îngustă a mântuirii spre Împărăția vieții veșnice”.

La acest eveniment istoric pentru ortodocșii români și bulgari a fost prezent și Mitropolitul Daniil de Vidin. Ierarhii bulgari au primit din partea Patriarhului Daniel câte o icoană cu reprezentarea Sfintei Teofana.

Redăm integral cuvântul rostit de Mitropolitul Naum la proclamarea sfințeniei cuvioasei Teofana Basarab:

Hristos a înviat!

Sfânta bucurie pascală, care continuă să ne stăpânească inimile și să ne îndrepte simțurile duhovnicești către Împărăția lui Dumnezeu, este și mai deplină, și mai bogată astăzi, pentru că Sfânta Biserică a lui Hristos canonizează și proslăvește în chip solemn, în persoana sfinților bineplăcuți lui Dumnezeu, încă un martor minunat și mărturisitor al numelui lui Hristos: binecuvântata țarină Teodora de Târnovo – în monahism, Cuvioasa Teofana Basarab.

Ne bucurăm și aducem mulțumire Preamilostivului Dumnezeu pentru faptul că astăzi, când îi slăvim pe Sfinții Întocmai cu Apostolii Constantin și Elena, cereștii ocrotitori ai acestei mărețe Catedrale Patriarhale, strălucește în Biserică o altă țarină binecredincioasă, legată în același timp de poporul român ortodox frățesc și de poporul ortodox bulgar.

Pentru noi, creștinii, Sfânta Teofana nou‑proslăvită va avea mereu locul ei rânduit în memoria noastră bisericească și națională, rămânând a noastră „Teodora, pioasa împărăteasă a marelui țar Ioan Alexandru, care a luat chip îngeresc monahal sub numele de Teofana”, căreia în versiunea veche bulgară a Sinodiconului din Duminica Ortodoxiei i se va cânta mereu „veșnică pomenire”.

Pentru că poporul ortodox bulgar nu poate uita faptele ei bune și tot ceea ce a făcut pentru el cu atâta dragoste. În memoria noastră se vor păstra mereu grija jertfelnică a sfintei binecredincioase Teodora pentru dezvoltarea literară și culturală a Țaratului de Târnovo, lucrarea vie de ctitorire întru folosul bisericilor și mănăstirilor din întreaga eparhie a Patriarhiei Târnovo, dar și în folosul mănăstirii din stâncă de la Basarabovo, din eparhia noastră de Ruse, aflată sub ocrotirea lui Dumnezeu, laolaltă cu toate cele cu care ea a contribuit la misiunea Sfintei Biserici și la o și mai puternică statornicire a creștinismului în țara noastră, Bulgaria.

Alături de Sfinții Parascheva din Epivat și Dimitrie de Basarabovo, de astăzi, Bisericile și popoarele noastre ortodoxe frățești primesc, în persoana Sfintei Teofana Basarab, încă un mijlocitor comun de rugăciune – încă o punte duhovnicească și unificatoare în năzuința către înălțimile vieții și nevoințele creștinești, încă un tovarăș credincios pe calea îngustă a mântuirii spre Împărăția vieții veșnice.

Nădăjduim că, prin sfințenia și evlavia ei, prin pilda de râvnă după Dumnezeu și de dăruire față de lucrarea Sfintei Sale Biserici, pe care ni le‑a lăsat Sfânta Cuvioasă Teofana, ea va insufla pe mulți dintre noi, în viitor, la o și mai mare sârguință în împlinirea Legământului lui Hristos și va însufleți unitatea și dragostea reciprocă între Sfintele Biserici Ortodoxe Română și Bulgară.

Prin sfintele rugăciuni și mijlocirea cerească a Preasfintei Fecioare Maria, a Sfintei Cuvioase Parascheva de Târnovo și a Sfântului Cuvios Dimitrie din Basarabovo, a Sfintei Cuvioase Teofana Basarab și a tuturor sfinților bineplăcuți Lui, Domnul Dumnezeu să fie mereu milostiv cu noi toți, să ne dăruiască pacea și marea Sa milă și să binecuvânteze din înălțimile cerești neamurile noastre ortodoxe frățești!

Citește despre: