Ne mântuim rugându-ne unii pentru alții

Cuvinte duhovnicești

Ne mântuim rugându-ne unii pentru alții

    • preot cu crucea în mână
      Ne mântuim rugându-ne unii pentru alții / Foto: Oana Nechifor

      Ne mântuim rugându-ne unii pentru alții / Foto: Oana Nechifor

„Deci rogu-te, mai întâi de toate, să faci cereri, rugăciuni, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii” (I Timotei 2, 1).

În Sfânta Scriptură se pune mare preţ pe rugăciunea unora pentru alţii. Dacă n-ar avea niciun folos rugăciunea unora pentru alţii, atunci nici marele Apostol Pavel n-ar fi trebuit să îndemne la rugăciune pe ucenicul său Timotei spre un lucru ca acesta, scriindu-i: „Deci rogu-te, mai întâi de toate, să faci cereri, rugăciuni, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii” (I Timotei 2, 1).

Iar Sfântul Apostol Iacov spune: „Mărturisiţi-vă unul altuia păcatele şi vă rugaţi unii pentru alţii, ca să vă vindecaţi, că mult poate rugăciunea dreptului, care se face” (5, 16). Sfântul Apostol Pavel cere să se facă rugăciune şi pentru el (Efeseni 6, 19).

Nemărginita bunătate a lui Dumnezeu, precum şi rugăciunile Bisericii şi Jertfa Euharistică sunt de ajuns şi pentru mântuirea celor ce nu şi-au făcut în viaţa aceasta canonul pocăinţei, dar au murit totuşi în dreapta credinţă.

(Arhimandritul Cleopa IlieÎndrumări duhovniceşti pentru vremelnicie şi veşnicie, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2004, p. 263)