Pe Dumnezeu Îl cunoaștem doar prin credință

Reflecții

Pe Dumnezeu Îl cunoaștem doar prin credință

    • Pe Dumnezeu Îl cunoaștem doar prin credință
      Foto: Silviu Cluci

      Foto: Silviu Cluci

Când zicem credinţă, înţelegem cunoaşterea adevărată despre Dumnezeu, şi nu altceva. Cunoaşterea este, deci, prin credinţă.

Cunoaşterea de care vorbeşte Sfanţul Ioan Teologul (Aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis - Ioan 17, 3) se numeşte, de asemenea, credinţă. La Sfântul Ioan Teologul, ca şi la Sfântul Pavel, adevăratul mijloc al mântuirii este credinţa. Verbul „a crede” este folosit cu un sens aproape sinonim cu acela al verbului „a cunoaşte”; aşa, de exemplu, în Ioan 6, 69: Şi noi am crezut şi am cunoscut că Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu.

Comentând versetul de la Ioan 17, 3, Sfântul Chirii zice: „A stabilit credinţa ca maică a vieţii veşnice, iar despre cunoaşterea adevărată a lui Dumnezeu a spus că va fi cauza duratei veşnice în nestricăciune şi, deci, în fericire şi sfinţenie”. Şi, mai departe: „Deci va zice cineva dintre cei ce nu trec repede peste dogmele dumnezeieşti: Cum cunoaşterea este viaţa veşnică şi ajunge cuiva să cunoască pe Dumnezeu Cel adevărat şi prin fire, ca să aibă toată asigurarea nădejdii, neavând nevoie de nimic din celelalte? Dar atunci, cum «credinţa iară fapte este moartă» (Iacob 2, 20)? Dar când zicem credinţă, înţelegem cunoaşterea adevărată despre Dumnezeu, şi nu altceva. Cunoaşterea este, deci, prin credinţă. Va mărturisi aceasta proorocul Isaia: «Dacă nu veţi crede, nu veţi înţelege» (Isaia 7, 9).

Terminologia Sfântului Ioan Teologul ne arată că nu poate fi credinţă adevărată fără cunoaşterea Dumnezeului Celui adevărat, Care este o comuniune de Persoane iubitoare. De aceea, fără Hristos nu există cunoaştere a lui Dumnezeu şi, deci, nici credinţă deplină. Vechiul Testament vorbeşte despre Unicul Dumnezeu. Dar numai Mântuitorul ne aduce cunoaşterea deplină a Acestui Dumnezeu, descoperindu-ne taina că Dumnezeu este nu numai Unul şi adevăratul Creator şi Proniator, ci şi că El este Tată. De aceea, în Ioan 17, 3, la cunoaşterea Tatălui se adaugă şi cea a lui Hristos. Căci nu există cunoaştere adevărată şi deplină a lui Dumnezeu fără Hristos şi revelaţia Sa.

(Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, Meditații la Evangheliile Duminicilor Triodului și Penticostarului, Editura Teofania, Sibiu, 2003, pp. 168-169)

Citește despre: