Versuri în cinstea Sfintei Cuvioase Parascheva

Ne primeşte, Cuvioasă,
Laudele spre cinstire
Cheamă viaţa păcătoasă
Spre cereasca mântuire.

Azi, când Sfântă Cuvioasă
Către Domnul ai plecat
Toţi cu inima voioasă
Te mărim în cânt curat.

Parascheva, Maică Sfântă,
Îţi cântăm cu mulţumire
Cum şi sfinţii toţi îţi cântă
Laude de prăznuire.

Căci grijeşti de cei lipsiţi
Şi orfanii ocroteşti
Îi întorci pe rătăciţi
Şi fecioarele păzeşti.

Pe bolnavi tămăduieşti
Şi ajuţi pe cel sărman
Pe cei orbi călăuzeşti
Şi îl birui pe satan.

Toată ceata creştinească
Cere ajutorul tău
Ca prin el să dăinuiască,
Biruind tot ce e rău.

Laude în cer primeşti
Că-ntre sfinţi eşti socotită
Te rugăm ca să priveşti
Şi spre noi întru ispită.

Iată noi, Maică slăvită,
Te mărim şi îţi cântăm
Inima cea necăjită
Spre tine o îndemnăm.

Ne primeşte, Cuvioasă,
Laudele spre cinstire
Cheamă viaţa păcătoasă
Spre cereasca mântuire.

Lângă noi, la greu, rămâi
Ca prin tine să putem
Şi în starea cea dintâi,
Cea din Domnul să viem.

Şi ne cheamă spre Hristos
Ne ajută şi ne-ndrumă,
Iar în cerul luminos
Pe toţi, Maică, ne adună!

Ana Georgiana Grigore

(Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva, Mărturii ale închinătorilor (3), Editura Doxologia, Iași, 2017, pp. 165 - 166)

Ultimele din categorie