Maica Domnului – scara îndurării, scara milei şi-a iertării

Poezii

Maica Domnului – scara îndurării, scara milei şi-a iertării

    • Maica Domnului – scara îndurării, scara milei şi-a iertării
      Foto: Constantin Comici

      Foto: Constantin Comici

Maica Domnului Hristos  

Scară cerească a fost  

Scară tainică gândită 

Lui Iacov descoperită.

Maica Domnului Hristos
Scară cerească a fost
Scară tainică gândită
Lui Iacov descoperită.

Scară vie, minunată,
Scara Domnului Preaînaltă,
Scara cea înţelegătoare,
Scara veşnicului Soare.

Care la noi a venit
Pe toate le-a încălzit
Pe toate le-a luminat
Şi lumina le-a chemat.

El prin tine a venit
Noi prin tine ne-am suit
Căci pe firea cea stricată
O a ridicat înaltă.

La cinste şi slavă mare
La slavă nemuritoare
Tu eşti scara Luminii,
Scara Tainelor Treimii.

Tu eşti scara mântuirii
Care scapi de la pieire
Pe cei care au greşit
Şi nu s-au pocăit.

Şi pe acei ce te preaslăvesc
De păcate se căiesc
Şi păcatul părăsesc.

Tu eşti scara preaînaltă
Pe pământ întemeiată
Şi pe ceruri rezemată,
Care pe pământ te-ai pus
Şi la ceruri ai ajuns.

Pe pământ te-ai sprijinit
Şi cu cerul te-ai unit
Tu eşti scara mântuirii
Cu treptele fericirii.

Prin tine se pot sui
Şi cerul a moşteni
Toţi care cred în Hristos
Şi lasă păcatul jos
Îl urăsc și se căiesc
Şi spre ceruri se silesc.

Tu eşti scară înfricoşată
Pe văzduhuri rezemată
De îngeri înconjurată,
Care suie şi coboară
Pe tine ca pe o scară
Spre a veni în ajutor
Oamenilor care mor

Ce spre tine au nădejde
Şi te cheamă la primejdii
Căci eşti scară de folos
Pentru fiii lui Hristos.

Tu eşti scara îndurării
Scara milei şi-a iertării
Pe care S-a pogorât
Dumnezeu Cel Preasfânt.

Pre noi El ne-a mântuit,
De munci pe noi ne-a ferit,
Sufletul ne-a mângâiat
Şi Domnului ne-a redat.

De la iad ne-a ridicat
Și la cer ne-a înălțat
Ca să fim noi de folos
Domnului Iisus Hristos.

(Arhimadrit Ilie Cleopa, Versuri despre Maica Domnului, Editura Doxologia, pp. 25-29)