Postul – jertfă adusă lui Dumnezeu

Cuvinte duhovnicești

Postul – jertfă adusă lui Dumnezeu

    • Postul – jertfă adusă lui Dumnezeu
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Postul curățește păcatele și fărădelegile tale; face sufletul cuviincios, sfințește cugetarea, alungă dracii și apropie de Dumnezeu.

Postul să-ți fie cu toată puterea, ca înaintea Domnului. El curățește păcatele și fărădelegile tale; face sufletul cuviincios, sfințește cugetarea, alungă dracii și apropie de Dumnezeu. Iar dacă ai mâncat o dată într-o zi, a doua oară să nu poftești, ca să nu te faci risipitor și să-ți tulburi cugetul. În felul acesta, poți avea cu ce să împlinești porunca binefacerii și poți să omori patimile trupului.

Iar dacă s-ar face întâlnire de frați și ai fi silit să mănânci și a doua și a treia oară, să nu te temi, nici să te întristezi, ci mai bine bucură-te, mulțumind lui Dumnezeu că, făcându-te supus trebuinței și mâncând de două și de trei ori, ai împlinit legea dragostei și că pe Însuși Dumnezeu Îl vei avea orânduitor al vieții tale. Dacă uneori trupul e bolnav și trebuie să mănânci și de două, de trei și de mai multe ori, să nu fie întristat cugetul tău. Căci ostenelile trupești nu trebuie să fie ținute și în timpuri de boală și de slăbiciune, ci trebuie lăsate atunci mai slobod în anumite privințe, ca să se întărească trupul din nou, spre aceleași osteneli ale viețuirii.

Iar în privința înfrânării de la anumite bucate, nu ne-a oprit dumnzeiescul cuvânt ca să nu mâncăm ceva, ci a zis: „Iată am dat vouă toate, ca pe legumele ierburilor” (Facerea 9, 3), „mâncați-le nimic cercetând” (I Corinteni 10, 25-27) și: „Nu cele ce intră în gură spurcă pe om” (Matei 15, 11). Deci înfrânarea de la anumite bucate e lucru ce rămâne la alegerea ta, ca o osteneală a sufletului.

(Evagrie MonahulFilocalia, vol. I, Editura Institutul de Arte Grafice „Dacia traiană”, Sibiu, 1947, pp. 46-47)