„Nu ştiţi, oare, că voi sunteţi templu al lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?”

Fraţilor, fiţi cu luare aminte şi cu evlavie faţă de Duhul Sfânt Care sălăşluieşte mereu în voi.

„Nu ştiţi, oare, că voi sunteţi templu al lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?” (I Cor. 3, 16). „Iar dacă Hristos este în voi, trupul este mort pentru păcat, iar Duhul, viaţă pentru dreptate” (Rom. 8, 10). Fraţilor, fiţi cu luare aminte şi cu evlavie faţă de Duhul Sfânt Care sălăşluieşte mereu în voi şi nu uitaţi că taina şi minunea învierii voastre din morţi se va săvârşi prin acelaşi Duh, Cel ce viază acum în voi, prin harul şi darul lui Hristos, în virtutea Botezului cu apă şi cu Duh, a pocăinţei şi mai cu seamă a împărtăşirii cu de-viaţă-făcătoarele Lui Taine.

(Sfântul de Ioan KronstadtViaţa mea în Hristos, Editura Sophia, Bucureşti, 2005, p.402)

De la același autor

Ultimele din categorie