Teologie ortodoxă şi ştiinţă. Conflict, indiferenţă, integrare sau dialog

La Editura DOXOLOGIA a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei a apărut un nou titlu: „Teologie ortodoxă şi ştiinţă. Conflict, indiferenţă, integrare sau dialog” de Pr. Răzvan Andrei Ionescu. Cartea, face parte dintr-o serie de apariții editoriale prin care editura ieșeană încearcă popularizarea unor aspecte ce par inabordabile.

Lucrarea reprezinta teza de doctorat a Părintelui Răzvan Andrei Ionescu în teologie ortodoxă, susținută în anul 2013 la Institutul de teologie ortodoxă Saint Serge Paris. Acest volum prezintă cele patru tipuri de relații posibile între teologia ortodoxă și știință, de-a lungul timpului, dar mai ales în zilele noastre.

Cartea „Teologie ortodoxă şi ştiinţă. Conflict, indiferenţă, integrare sau dialog” este o investigare de natură teologică structurată în trei părţi: o introducere generală în problematica şi tipologia raporturilor dintre ştiinţă şi teologie; o trecere în revistă a tipologiei şi evoluţiei raporturilor dintre teologia ortodoxă şi ştiinţă de-a lungul timpului; o analiză a raporturilor dintre teologie şi ştiinţă astăzi.

Parcurgând paginile cărții, cititorul pornește într-o călătorie istorică în viața Bisericii, începând de la modul în care Sfinții Părinți au știut să-și asume provocarea dialogului cu reprezentanții culturii științifice și filosofice din timpul lor. Astfel, modul de lucru selectiv al Sfinților Părinți cu științele vremii reprezintă canonul demn de urmat lăsat moștenire pentru Biserica din toate timpurile.

Autorul pornește de la gândirea Sfinților Părinți evidențiind atât dialogul posibil între telogie și știință dar și diferențele care există între acestea. Pr. Răzvan Andrei Ionescu, inginer la bază, recunoaște că a avut revelația că nu trebuie neapărat să-și uite preocupările profesionale pentru a trăi o viață nouă în Hristos, ci că ar putea realiza ceva util construind punți de reflexie și de dialog între lumea știițifică și cea creștină, el fiind părtaș la ambele.

Pr. Răzvan Andrei Ionescu este paroh al parohiei ortodoxe române „Sfânta Parascheva - Sfânta Genoveva” (biserica Saint Sulpice) din Paris, Coordonator al direcției „Teologie și știință” din cadrul Centrului Ortodox de Studii și Cercetare „Dumitru Stăniloae” (teologie, spiritualitate, cultură) CDS din Paris, Consilier permanent în Mitropolia Ortodoxă Română pentru Europa Occidentală şi Meridională, Departament „teologie și știință”. De asemenea, este membru în comisia teologică a AEOF (Assemblé des Eveques Orthodoxes en France), responsabil curs „Știință și religie”, ISTOM, Université St. Louis, Cergy-Pontoise, Franța și responsabil (tutorat) APP (Aprehension Par Projet), Institutul Superior de Electronică din Paris (ISEP), Franța.

Autorul a fost prezent la Miclăușeni, județul Iași, în luna iulie a.c., la invitația Editurii Doxologia, unde a lansat volumul „Teologie ortodoxă şi ştiinţă. Conflict, indiferenţă, integrare sau dialog”, dar și în luna noiembrie a.c. unde a participat la întâlnirea-dezbatere, pe tema „Investigarea prin știință & contemplarea prin credință”.

Ultimele din categorie