Prietenii tăi...

Cuvinte duhovnicești

Prietenii tăi...

    • Prietenii tăi...
      Prietenii tăi...

      Prietenii tăi...

Prietenii tăi să fie bărbaţi paşnici, fraţii duhovniceşti şi părinţii sfinţi; căci pe aceştia şi Domnul îi numeşte aşa zicând: „Mama mea, fraţii şi părinţii mei aceştia sunt, care fac voia Tatălui Meu cel din Ceruri”. 

Trebuie să ai ca prieteni pe cei ce pot fi de folos şi de ajutor vieţuirii tale. Fugi şi de întâlnirile cu bărbaţii răi şi războinici, şi cu nici unul din aceştia să nu locuieşti împreună; ba şi de sfaturile lor cele de nimic să te lepezi. Căci nu locuiesc lângă Dumnezeu şi nici statornicie n-au. Prietenii tăi să fie bărbaţi paşnici, fraţii duhovniceşti şi părinţii sfinţi; căci pe aceştia şi Domnul îi numeşte aşa zicând: „Mama mea, fraţii şi părinţii mei aceştia sunt, care fac voia Tatălui Meu cel din Ceruri”. Cu cei împrăştiaţi de griji multe să nu te aduni, nici ospătare cu dânşii să nu primeşti, ca nu cumva să te tragă în împrăştierea lor şi să te depărteze de la ştiinţa liniştei. Căci au într-nşii patima aceasta. Nu pleca urechea ta la cuvintele lor şi nu primi socotinţele inimii lor, căci sunt sunt cu adevărat păgubitoare. Spre credincioşii  pământului să fie osteneala şi dorinţa inimii tale şi spre râvna lor de-a plânge. „ Că ochii mei, zice, spre credincioşii pământului, ca să şează ei împreună cu mine”. Iar dacă cineva dintre cei ce vieţuiesc potrivit cu dragostea de Dumnezeu vine să te poftească la masă şi vrei să te duci, du-te, însă de grabă să te întorci la chilia ta. De este cu putinţă, afară de chilie să nu dormi niciodată, ca de-a-pururi să rămână cu tine harul liniştei şi vei avea într-însa neîmpiedicată slujirea jertfei tale.

(Evagrie PonticulFilocalia, vol. I - Editura Institutul de Arte Grafice „Dacia traiană”, Sibiu, 1947, pp. 43-44)