„Prin Cruce, bucurie a venit la toată lumea!”

Reflecții

„Prin Cruce, bucurie a venit la toată lumea!”

    • cruce strană
      „Prin Cruce, bucurie a venit la toată lumea!” / Foto: Oana Nechifor

      „Prin Cruce, bucurie a venit la toată lumea!” / Foto: Oana Nechifor

Prin Cruce, teama, foamea și setea celor care nu au niciun ajutor, nici nădejde s-au risipit!

Prin Cruce, ceata răului statornicită în văzduh este risipită!

Prin Cruce, toată puterea demonilor morţii care sunt în iad şi în jurul omului este nimicită!

Prin Cruce, vaietele maicilor lipsite de prunci s-au preschimbat în bucurie la vederea Dumnezeu-Omului spânzurat pe lemn!

Prin Cruce, teama, foamea şi setea celor care nu au niciun ajutor, nici nădejde s-au risipit!

Prin Cruce, mâna bărbatului s-a aşezat peste inima femeii – ca ea să nu se clatine!

Prin Cruce, pruncul a strigat din sânul maicii sale: Dumnezeul meu, Iisuse, Tu eşti ieslea în care mă voi naşte!

Prin Cruce, întreg universul Domnului s-a strâns dinaintea Hristosului şi Dumnezeului său!

Prin Cruce, vrăjmăşia s-a risipit şi s-a nimicit sub a Sa Pecete şi astfel l-a doborât pe diavol!

Prin Cruce, universul şi-a regăsit unitatea identităţii lui dinaintea Creatorului său!

Prin Cruce, mâhnirea s-a sfârşit şi nădejdea i-a luat locul!

Prin Cruce, sub a Lui Pecete şi Chip, moartea s-a nimicit!

„Prin Cruce, bucurie a venit la toată lumea!”

(Maica Mariam Zacca, Stareţa Mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul, Duma-Liban)