PS Veniamin: „Să nu rezumăm viața noastră la bucurii trecătoare!”

Sfinții sunt modele pentru noi. Ei ne învață că înțelepciunea nu se măsoară cu anii. Înțelepciunea este darul pe care noi îl primim de la Hristos Domnul și se sălășluiește în oamenii smeriți și credincioși.

Să căutăm și noi cu smerenie, asemenea Sfântului Spiridon, să slujim lui Dumnezeu și aproapelui nostru. Să nu rămânem indiferenți la suferința semenilor noștri, ci să arătăm dragoste, bunătate, credință; iar pe cei care nu știu dreapta credință să-i învățăm fără a ne supăra, așa cum a făcut și Sfântul Spiridon la Sinodul I Ecumenic de la Niceea: nu l-a certat pe acel filosof, ci i-a exprimat în cuvinte clare adevărul de credință pentru ca omul să se smerească, să-și înțeleagă limitele și să înțeleagă că nu-l putem pătrunde pe Dumnezeu cu rațiunea noastră limitată.

Văzând harul și lucrarea Sfântului Spiridon, să-l chemăm în rugăciunile noastre ca să ne ocrotească, să ne ajute, să ne întărească, să ne călăuzească pașii pe drumul care duce către împărăția cerurilor. Atunci când suntem într-un necaz, într-o nevoie sau supărare să nu disperăm, ca unii care nu au credință, cum spune Sf. Ap. Pavel, ci să alergăm spre sfinți. Ei au trăit înaintea noastră, au trecut prin toate ispitele și știu că deși trecem prin ispite Dumnezeu nu ne lasă dacă noi îl căutăm. Numai atunci când noi rămânem ignoranți, indiferenți, numai atunci pierdem bucuria comuniunii cu semenii și cu Dumnezeu, pierdem sensul vieții noastre trăind fără a simți bucuria vieții, bucuria trăirii în Hristos.

Ne rugăm Sf. Ier. Spiridon, care în timpul vieții s-a arătat mare făcător de minuni și vas ales al Duhului Sfânt, să se roage înaintea tronului Sfintei Treimi pentru noi, pentru țara și Biserica noastră. Să-i cerceteze pe cei bolnavi și în suferință, pe părinții singuri fără copii, pe copiii care au rămas orfani din cauză că le-au plecat părinții sau au murit. Să-i cerceteze pe toți cei care sunt întristați și cu mâna sa cea sfântă să aducă pace și bucurie, har și mântuire tuturor celor care îl cinstesc și care-l cheamă în rugăciunile lor. Să ne ajute și pe noi ca în viața noastră să-l mărturisim pe Dumnezeu și să ducem cu bucurie Crucea lui Hristos, Crucea prin care vin bucuria la toată lumea.

(Fragment din cuvântul PS Părinte Veniamin, rostit joi, 12 decembrie, la hramul Catedralei „Sfântul Spiridon” - Nou din Capitală)

De la același autor

Ultimele din categorie