Să-I oferim trupul nostru lui Dumnezeu, îndepărtându-ne de diavol

Editorialiștii Bisericii

Să-I oferim trupul nostru lui Dumnezeu, îndepărtându-ne de diavol

    • credincioși participând la Sfânta Liturghie
      Să-I oferim trupul nostru lui Dumnezeu, îndepărtându-ne de diavol / Foto: Oana Nechifor

      Să-I oferim trupul nostru lui Dumnezeu, îndepărtându-ne de diavol / Foto: Oana Nechifor

Să ne îngrijim în această scurtă viață de mântuirea noastră. Să ne temem de Domnul nostru, nădăjduind că vom primi acele binecuvântări negrăite și viața cea cerească împreună cu îngerii lui Dumnezeu, acea nespusă slavă și acel sfânt locaș, în care se află Mirele Bisericii împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt.

Am auzit ce au vestit Evangheliștii despre aceste lucruri. Până ce suntem încă vii să ascultăm și să le împlinim. Dar ce a spus oare Apostolul Pavel? Să venim adesea la biserică, să plângem și să ne căim de păcatele noastre de mai înainte și să ne rugăm să nu cădem din nou întru ele. Căci nu știm când vor fi trimiși îngerii cei de foc și fără de număr ca să răpească sufletele noastre, și vai dacă cineva nu a făcut nicicând vreun lucru bun!

Să ne facem plăcuți lui Dumnezeu și cinstitori ai oamenilor; să lăsăm pe pământ o pomenire bună; să năzuim și să pășim către cer. Să fim adevărați creștini, nu doar cu numele. Să dăm întregul nostru trup lui Dumnezeu, îndepărtându-ne de diavol.

(Sfântul Clement de OhridaCuvinte și învățături de folos pentru orice creștin, Editura Sophia, 2014, pp. 19-20)