Să răspundem răului cu bine!

Cuvinte duhovnicești

Să răspundem răului cu bine!

    • Să răspundem răului cu bine!
      Foto: Valentina Bîrgăoanu

      Foto: Valentina Bîrgăoanu

Oricât de urât s-ar purta oamenii cu noi, oricât ne-ar nedreptăți, oricât de mult am suferi, noi trebuie să fim atenți la sufletele noastre. Mai bine tăcere și rugăciune. Să fim deasupra acestor răutăți prin bunătate, prin compătimire, prin iubire.

Ne spune Domnul: „Vreți pace? Vreți sporire în cele duhovnicești? Vreți să fiu alături de voi? Vreți unitate, compătimire, fraternitate? Vreți bunuri duhovnicești și materiale? Nu urmați exemplul rău al celuilalt! Faceți voi binele! Dacă vreți să aveți binecuvântările Mele din belșug, faceți bine, în locul răului primit!”. Posibil să fie puțin mai greu, dar acest lucru va avea un puternic ecou în ceruri. Într-adevăr, este greu, dar nu și imposibil. 

Oricât de urât s-ar purta oamenii cu noi, oricât ne-ar nedreptăți, oricât de mult am suferi, noi trebuie să fim atenți la sufletele noastre. Mai bine tăcere și rugăciune. Să fim deasupra acestor răutăți prin bunătate, prin compătimire, prin iubire.

(Părintele Eusebiu GiannakakisSă coborâm Cerul în inimile noastre, Editura Doxologia, Iași, 2014, p. 21)