Sărutul lui Iuda – simbol al trădării și al fățărniciei

Cuvinte duhovnicești

Sărutul lui Iuda – simbol al trădării și al fățărniciei

    • Sărutul lui Iuda – simbol al trădării și al fățărniciei
      Sărutul lui Iuda – simbol al trădării și al fățărniciei

      Sărutul lui Iuda – simbol al trădării și al fățărniciei

Acea sărutare n-a fost o mărturie a dragostei, ci semn pentru străjerii pe care-i adusese acolo ca să Îl aresteze pe Hristos. 

Formele fățărniciei sunt foarte diferite. O pildă a celei mai cumplite, mai pierzătoare fățărnicii, a fățărniciei de treaptă diavolească, e sărutarea trădătoare dată Domnului Iisus Hristos de către Iuda în Grădina Ghetsimani. Acea sărutare n-a fost o mărturie a dragostei, ci semn pentru străjerii pe care-i adusese acolo ca să Îl aresteze pe Hristos. Ce poate fi mai cumplit decât această fățărnicie? Sărutul Iudei a devenit simbolul trădării, fățărniciei, al celei mai mari josnicii și nemernicii omenești.

(Sfântul Luca al Crimeei, La porțile Postului Mare, Editura Biserica Ortodoxă, București, 2004, p. 43)