Scăldătoarea Vitezda din Ierusalim

Locuri de pelerinaj

Scăldătoarea Vitezda din Ierusalim

  • Scăldătoarea Vitezda din Ierusalim
   Scăldătoarea Vitezda din Ierusalim / Foto: Oana Nechifor

   Scăldătoarea Vitezda din Ierusalim / Foto: Oana Nechifor

  • Scăldătoarea Vitezda din Ierusalim
   Scăldătoarea Vitezda din Ierusalim / Foto: Oana Nechifor

   Scăldătoarea Vitezda din Ierusalim / Foto: Oana Nechifor

  • Scăldătoarea Vitezda din Ierusalim
   Scăldătoarea Vitezda din Ierusalim / Foto: Oana Nechifor

   Scăldătoarea Vitezda din Ierusalim / Foto: Oana Nechifor

  • Scăldătoarea Vitezda din Ierusalim
   Scăldătoarea Vitezda din Ierusalim / Foto: Oana Nechifor

   Scăldătoarea Vitezda din Ierusalim / Foto: Oana Nechifor

La nord de esplanada Templului din Ierusalim, la circa 50 de metri de Poarta Sfântului Ştefan, în mijlocul grădinii bisericii catolice „Sfânta Ana”, se află ruinele suprapuse ale Scăldătoarei Vitezda.

Bazinul a fost construit în perioada Macabeilor. Vitezda este un cuvânt aramaic care înseamnă „casa îndurării”. Bazinul mai purta numele de Scăldătoarea Oilor deoarece se află în apropiere de Poarta Oilor, unde se ţinea un important târg de oi pentru jertfele de la templu.

În acest loc Mântuitorul Hristos a săvârşit minunea vindecării paraliticului de la Vitezda pe care o povesteşte Sfântul Ioan (Ioan 5, 1-8). Pe vremea lui Iisus, scăldătoarea avea formă trapezoidală şi avea circa 120 de metri lungime pe 60 de metri lăţime şi adâncimea de 20 de metri. După mărturia Sfântului Evanghelist Ioan, scăldătoarea avea cinci pridvoare, patru de jur împrejurul scăldătoarei, iar un al cincilea era construit pe zidul care îm­părţea rezervorul în două bazine. Rezervorul colecta apa de ploaie din zona mai înaltă din nordul cetăţii şi servea pentru trebuinţele templului.

După tradiţie, în apropiere de Scăldătoarea Oilor s-a aflat şi casa Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana şi, deci, locul în care s-a născut Maica Domnului.

Când împăratul Adrian a construit noul oraş Aelia Capitolina, la Vitezda a amenajat băi păgâne pentru a şterge amintirea minunii lui Hristos şi pentru a reînvia tradiţia păgână.

În anul 333, pelerinul din Bordeaux relatează că bazinul Vitezda era format din două rezervoare alăturate, în­conjurate de jur împrejur de porticuri sau pridvoare unde îşi găseau ziua adă­post o mulţime de bolnavi: orbi, şchiopi, paralizaţi.

În secolul al V-lea, bizantinii au construit pe locul scăldătoarei o minunată biserică lungă de de 45 m, cu trei naosuri.

La invazia perşilor din anul 614, biserica a fost distrusă. Mai târziu, cruciaţii au construit două biserici: una mai mică pe locul fostei biserici bizantine şi a doua, mult mai mare, închinată Sfintei Ana. Această biserică s-a păstrat până astăzi.

Săpăturile arheologice care au început la bazinul Vitezda cu mai bine de 100 de ani în urmă, şi s-au continuat în mai multe rânduri pâ­nă în zilele noastre, au dat la lumină multe elemente din biserica bizantină şi din cea a cruciaţilor.

(Foto) Scăldătoarea Vitezda şi biserica „Sfânta Ana” din Ierusalim