Sfânta Muceniță Iulia

Sfânta Muceniță Iulia

Sfânta Muceniță Iulia

16 Iulie

Sfânta Muceniță Iulia nu a băgat în seamă niciun îndemn al stăpânului său (păgân), de a se lepăda de Hristos și a se închina la idoli. Stăpânul ei de multe ori a voit să o piardă, dar, văzând slujirea ei credincioasă, o cruța.

  • Viața Sfintei Mucenițe Iulia Fecioara

    Vremea care-i prisosea din slujbe, nu o petrecea în deșert și în odihnă, ci, uneori în rugăciuni fierbinți către Dumnezeu, iar alteori în citirea cărților pe care o învățase din copilărie. Și numai câteodată se pleca puțin spre somn în timpul nopții și totdeauna era galbenă la față, avându-și trupul slab și obosit de osteneală și de înfrânare.

Calendar ortodox
17 Iulie