Sfânta Muceniţă Iulia

16 Iulie

Sfânta Muceniță Iulia nu a băgat în seamă niciun îndemn al stăpânului său (păgân), de a se lepăda de Hristos și a se închina la idoli. Stăpânul ei de multe ori a voit să o piardă, dar, văzând slujirea ei credincioasă, o cruţa.

 

Icoane

 
 

Articole despre sfânt